Komisja ds. Duchowieństwa Diecezjalnego

 

Bez tej komisji prace pozostałych grup synodalnych byłyby narażone na tymczasowe owoce, gdyż trwałe owoce synodu w decydujący sposób będą zależeć od osobistego zaangażowania się wszystkich kapłanów; ich kapłańskiej posłudze i doświadczeniu w szczególny sposób wszyscy będziemy zawdzięczać duchowe dobro, jakie popłynie dla diecezji z czekających nas synodalnych obrad.

 

Skład osobowy Komisji ds. Duchowieństwa Diecezjalnego:

1. ks. prał. Edward Poniewierski – przewodniczący Komisji
2. ks. kan. Roman Adamczyk
3. ks. Grzegorz Binięda
4. ks. prał. Henryk Ćwiek
5. ks. Piotr Giemza
6. ks. kan. Artur Hejda
7. ks. kan. Henryk Jagieło
8. ks. kan. Maciej Korczyński
9. ks. kan. Stanisław Madej
10. ks. kan. Kazimierz Marchewka
11. ks. kan. Bolesław Mikrut
12. ks. prał. Jacek Mizak
13. ks. prał. Jan Niziołek
14. ks. Artur Piasek
15. ks. Damian Spiżewski
16. ks. Grzegorz Wójcik