Przedstawiciele osób duchownych i świeckich

 

1. ks. Krzysztof Badeński
2. ks. Jerzy Cedrowski
3. ks. prał. Marek Chmielewski
4. ks. prał. Marek Dziewiecki
5. ks. Andrzej Gozdur
6. ks. kan. Marek Jagodziński
7. ks. kan. Andrzej Jędrzejewski
8. ks. kan. Jacek Kucharski
9. ks. kan. Roman Majchrzyk
10. ks. Jacek Małecki
11. ks. kan. Paweł Mąkosa
12. ks. Adam Orczyk
13. ks. kan. Piotr Supierz
14. ks. Jan Szymczyk
15. ks. kan. Daniel Swend
16. ks. Grzegorz Tęcza
17. ks. inf. Czesław Wala
18. ks. kan. Sławomir Wilewski
19. s. Danuta Wróbel
20. Renata Pawlak
21. Elżbieta Stanik