AktualnościKLIKNIJ, ABY POBRAĆ BANER...


KARTA PERSONALNA KATECHETY - kliknij, aby pobrać...
 

 

 

 

 

 

 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej

 

zaprasza 6 V 2017 r. na:

 


SPOTKANIE KATECHETÓW ŚWIECKICH

 

I SIÓSTR ZAKONNYCH

 

 

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu

 

 

 

 

P R O G R A M

 

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna 

 

10.30 – Wykład: Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej – Rok św. Brata Alberta

ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

11.10-11.30 – Kawa, herbata – refektarz

 

11.30 – Katecheza: Z Maryją troszczymy się o Kościół 

– dr Wiesława Buczek – Gimnazjum Publiczne nr 3 w Radomiu

 

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą na terenie diecezji radomskiej

             – Pozostałe informacje katechetyczne

 

13.00 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 


 

 

 

DZIEŃ BIERZMOWANYCH

 

W SANKTUARIACH DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

„Idźcie i głoście” – 22.04.2017 r.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

I. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE:

1. Propozycja pielgrzymki:

– Pielgrzymka piesza

– Pielgrzymka rowerowa

– Pielgrzymka autokarowa

2. Zadania do wykonania:

– Wytycznie szlaków, powiadomienie odpowiednich służb 

– Dowiezienie młodzieży do „punktów startowych” 

– Zapewnienie porządkowych z odpowiednimi uprawieniami

– Przygotowanie ekipy muzycznej

– Zapewnienie opieki dla każdej grupy

3. Przygotowanie na katechezie:

– Katecheza o pielgrzymowaniu z Chrystusem

– Wybór ekipy muzycznej

– Lektorzy i służba liturgiczna

 

II. SPOTKANIE MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W SANKTUARIUM – godz. 10.30

1. Wspólny śpiew oraz przywitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty w duchu radości

     paschalnej

2. Konferencja

3. Nabożeństwo przy figurze Matki Bożej Fatimskiej – dziękczynienie za dar

     wiary (procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej)

– Wprowadzenie

– Liturgia Słowa

– Homilia

– Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

– Przyjęcie znaków: wody i światła

    (indywidualne podejście do chrzcielnicy i wykonanie znaku krzyża

     oraz przyjęcie światła)

4. Adoracja Eucharystyczna – uwielbienie Jezusa Zmartwychwstałego

– Rozważania i wspólny śpiew

– Modlitwa w ciszy (ok. 10 minut)

5. Uroczysta Liturgia Eucharystii – ok. godz. 13.00

– Wprowadzenie

– Liturgia Słowa – z dnia

– Homilia – Wierność Chrystusowi na przykładzie Maryi i św. Brata Alberta

Przed błogosławieństwem – rozdanie obrazków przedstawiających

    Matkę Bożą Fatimską i św. Brata Alberta Chmielowskiego

– Apostolskie zadania

 

Po zakończeniu liturgii – czas na posiłek

 

III. SPOTKANIE W DUCHU RADOŚCI I ŚWIADECTWA WIARY – ok. godz. 14.30

Wspólny śpiew i zabawy integracyjne

– świadectwa wiary przygotowane przez młodzież: „Doświadczenie działania

    Ducha Świętego w naszym życiu”

 

 


 

SPOTKANIE WIELKANOCNE

 

KATECHETÓW RADOMIA

 

 

Spotkanie wielkanocne dla katechetów świeckich z Radomia
z udziałem JE Księdza Biskupa Henryka Tomasika
odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. (
czwartek) o godz. 17.30.

Serdecznie zapraszamy.

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego
ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


  

Szkolne rekolekcje wielkopostne

dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Radom 2017

 

(kliknij w zdjęcie, aby powiększyć)

 

         

         

  

V ROCZNICA ŚMIERCI

 

KSIĘDZA BISKUPA EDWARDA MATERSKIEGO

 

 

 


24 marca 2017 r. (piątek) obchodzimy 5. rocznicę śmierci Księdza Biskupa Edwarda Materskiego.
Zapraszamy do radomskiej Katedry na godz. 18.00, gdzie będziemy sprawowali Mszę Świętą za zmarłego pierwszego Pasterza naszej diecezji.
Wcześniej, o godz. 17.35,
radomscy katecheci będą modlić się przy grobie śp. Księdza Biskupa Edwarda Materskiego na cmentarzu przy ul. Limanowskiego 72.

 

 

 


 

 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej

zaprasza w niedzielę 19 III 2017 r.

NA WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

 

Dzień skupienia poprowadzi

 

JE Ksiądz Biskup Henryk Tomasik

 

na temat:

 

„Idźcie i głoście”

 

 

PROGRAM

 

10.00 – Rozpoczęcie w kaplicy WSD – Konferencja I

 

10.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu –
               możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania

 

11.20 – 11.40 Kawa, herbata – refektarz

 

11.40 – Konferencja II – „Eucharystia buduje Kościół” – aula św. Jana Pawła II

 

 

12.30 – Msza Święta – kaplica WSD
               pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Henryka Tomasika

 

13.30 – Wspólny posiłek – refektarz

 


 

ZAPROSZENIE

Zapraszam na spotkanie P.T. Księży odpowiedzialnych z dekanatów za przygotowanie Dnia Bierzmowanych, który został zaplanowany na sobotę 22 kwietnia 2017 r. w sanktuariach diecezji radomskiej.

Spotkanie programowo-organizacyjne odbędzie się w czwartek 16 marca 2017 r. o godz. 15.30 w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezji Radomskiej ul. Malczewskiego 1.

 

Dyrektor

Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

                                          Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

Ogłoszenia Wydziału Katechetycznego

Kurii Diecezji Radomskiej

 

 

1. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej zaprasza PT. Księży Prefektów katechizujących w Radomiu na spotkanie organizacyjne dotyczące tegorocznych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży. Spotkanie odbędzie się z udziałem JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika 31 stycznia 2017 r. o godz. 19.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu (aula Bpa Edwarda Materskiego). Spotkanie jest obowiązkowe.


Program spotkania:

Wprowadzenie – JE Ks. Biskup Henryk Tomasik

Troska o rekolekcje szkolne

Prezentacje form i sposobów realizacji rekolekcji

Dzielenie się doświadczeniami z poprzednich rekolekcji

Podsumowanie i błogosławieństwo – JE Ks. Biskup Henryk Tomasik

 

2. W Wydziale Katechetycznym można odebrać zaświadczenia dla dyrekcji szkół o planowanych rekolekcjach wielkopostnych dla dzieci i młodzieży. Przypominamy, że zgodnie z § 10 pkt 2 Rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 roku „o terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej”.

 

3. Szkolne rekolekcje wielkopostne 2017 w Radomiu: szkoły podstawowe – 1-3 marca 2017 (od środy popielcowej), gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – 22-24 marca 2017 (po III Niedzieli Wielkiego Postu). Natomiast w całej diecezji – szkoły ponadgimnazjalne – 22-24 marca 2017 (po III Niedzieli Wielkiego Postu).

 

4. Maturzystów zapraszamy do wzięcia udziału w jednodniowej pielgrzymce na Jasną Górę. Pielgrzymka odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. Organizacja wyjazdu i opieka nad młodzieżą podczas pielgrzymki spoczywa na księżach i katechetach uczących w danej szkole.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej

zaprasza w sobotę 14 stycznia 2017 r.
na:

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25

 

 

P R O G R A M

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna 

 

10.30-11.10 – Wykład pt.  „Współpraca osób duchownych, konsekrowanych

                             i świeckich w Kościele”

      – ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

11.10-11.30 – Kawa, herbata – refektarz

 

11.30 – Katecheza pt. „Zaangażowanie w życie Kościoła

    – mgr  Anna Szymczyk oraz uczniowie klasy V

                          Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomiu