A A A

Aktualności

 

 

 

 


 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 28 września 2019 r.

 

na:

  

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH

 

 

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu 

ul. Młyńska 23/25 

 

 

 

PROGRAM

 

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna
             Homilia ks. dr Wojciech Wojtyła

 

10.30-11.10 – Wykład pt. Eucharystia jako pamiątka
                            
– ks. dr Marcin Dąbrowski

 

11.10-11.30 – Kawa, herbata refektarz

 

11.30 – Katecheza pt. Eucharystia pamiątką Paschy Jezusa Chrystusa
               
– s. mgr Małgorzata Rusek oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
                       w Radomiu

 

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą

 

12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 


 

 

 

KARTA PERSONALNA KATECHETY

(kliknij ikonę, aby pobrać plik)

 

 

 

                   

 

 


 

 

APEL KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP DO RODZICÓW

WS. DEPRAWACJI W SZKOŁACH

 

„Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje. Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie”.

 

* Wzór oświadczenia dostępny na stronie: https://opoka.news/apel-komisji-wychowania-katolickiego-kep-do-rodzicow-ws-deprawacji-w-szkolach lub poniżej: