Aktualności

 

 


KLIKNIJ, ABY POBRAĆ BANER...


KARTA PERSONALNA KATECHETY - kliknij, aby pobrać... 

Ogólnodiecezjalne zjazdy katechetyczne

 

 

 

Czcigodni Księża Katecheci
Drogie Siostry zakonne

Drodzy Katecheci świeccy  

 

 

 

W związku z przygotowaniem do posługi katechetycznej w roku szkolnym 2017/2018 zapraszam PT. Księży Katechetów, Siostry zakonne oraz Katechetów świeckich na ogólnodiecezjalne zjazdy katechetyczne w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul Struga 31a.

 

30 sierpnia 2017 r. (środa), godz. 9.30 – siostry zakonne i katecheci świeccy;

31 sierpnia 2017 r. (czwartek), godz. 9.30 – księża katechizujący i zakonnicy.

 

 

 

Program spotkania dla Katechetów świeckich i Sióstr zakonnych

 

 

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – przewodniczy JE Ks. Biskup Henryk Tomasik

– kościół górny

 

10.30-10.45 – Kawa, herbata – dolny kościół

 

10.45-11.35 – wykład: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętymdr Monika Drążyk

 

–  Wystąpienie Pana mgr. Krzysztofa SzewczykaDyrektora Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu

 

11.45 – Prezentacja Programu duszpastersko-katechetycznego  diecezji radomskiej

– Misja katechety w zakresie katechezy szkolnej i parafialnej

 

– Aktualne problemy związane z katechezą na terenie diecezji radomskiej

 

 

13.00 – Podsumowanie i błogosławieństwo – JE Ks. Biskup Henryk Tomasik

 

 

 

Program spotkania dla PT. Księży katechizujących w diecezji radomskiej

 

 

 

9.30 – Nabożeństwo Słowa Bożego – pod przewodnictwem   

JE Ks. Arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza z Rygi – homilia

 

JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika

– górny kościół

 

 

[W czasie nabożeństwa będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania]

 

 

 

10.30-10.45 – Kawa, herbata – dolny kościół

 

10.45-11.35 – wykład: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętymdr Monika Drążyk

 

 

11.45 – Program duszpastersko-katechetyczny w diecezji radomskiej

– Pomoce multimedialne w katechezie

– Misja PT. księdza katechety w zakresie katechezy szkolnej i parafialnej

– Problemy katechetyczne na terenie diecezji radomskiej

 

12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo – JE Ks. Biskup Henryk Tomasik

 

 

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, a w przypadku ewentualnych trudności proszę o usprawiedliwienie swojej nieobecności w Wydziale Katechetycznym.

 

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

 

Radom, 18 sierpnia 2017 r.

 

 

 


 

 

DYŻURY SEKRETARIATU WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO W SIERPNIU

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00

 

 


 

ZJAZDY NA ROZPOCZĘCIE

NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/18

 

Zjazdy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/18 odbędą się w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul. Struga 31A w następujących terminach:
30 sierpnia 2017 r. (środa), godz. 9.30siostry zakonne i katecheci świeccy;
31 sierpnia 2017 r. (czwartek), godz. 9.30księża i zakonnicy.

 

 


 

INFORMACJA DLA KATECHETÓW I RODZICÓW

w sprawie podręcznika do nauczania religii w klasie VII szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2017/2018 r.

 

Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.

W diecezji radomskiej w klasie VII szkoły podstawowej należy stosować podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum pt. „Spotkanie ze Słowem” (nr AZ-31-01/10-RA-6/13) pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza. Zarówno treść, jak i okładka podręcznika nie zostały zmienione.