AktualnościKLIKNIJ, ABY POBRAĆ BANER...


KARTA PERSONALNA KATECHETY - kliknij, aby pobrać...


Spotkanie dekanalnych wizytatorów i metodyków nauczania religii.

W imieniu Księdza Biskupa Henryka Tomasika zapraszam dekanalnych metodyków i wizytatorów nauczania religii diecezji radomskiej na spotkanie we wtorek 11 października 2016 r. o godz. 15.30, w sali konferencyjnej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej w Radomiu, ul. Malczewskiego 1.

Program spotkania:

– Słowo JE Księdza Biskupa Henryka Tomasika – Troska Kościoła o katechezę szkolną w posłudze dekanalnych wizytatorów i metodyków nauczania religii.

– Nowa struktura edukacji i zapowiadane zmiany w prawie oświatowym. 

– „Lekcje otwarte” z zastosowaniem nowych metod i pomocy dydaktycznych.

– Wymiana doświadczeń z pracy metodycznej i wizytacyjnej.

– Aktualne zadania i organizacja pracy dekanalnych metodyków oraz wizytatorów nauczania religii.
 

Dyrektor
Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza w sobotę 17 września 2016 r. 
na:
SPOTKANIE FORMACYJNE DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu 
ul. Młyńska 23/25


P R O G R A M
9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna 

10.30-11.10 – Wykład pt.  „Misyjny charakter Kościoła ”

– ks. Stanisław Łabendowicz

11.10-11.30 – Kawa, herbata – refektarz

11.30 – Katecheza: Uczeń Chrystusa misjonarzem – mgr Renata Waniek  i uczniowie kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Radomiu

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą na terenie  
               diecezji radomskiej,
           – Warsztaty i pomoce audiowizualne w katechezie.
12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie 
               spotkania


Zaproszenie Księdza Biskupa Henryka Tomasika
na spotkania formacyjne dla katechetów diecezji radomskiej

Czcigodni Księża Katecheci,
Drogie Siostry zakonne,
Drodzy Katecheci świeccy 

W związku z przygotowaniem do posługi katechetycznej w roku szkolnym 2016/2017 zapraszam wszystkich PT. Księży uczących w szkołach, Siostry zakonne oraz Katechetów świeckich na spotkania formacyjne, które odbędą się 29 i 30 sierpnia 2016 r. w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul. Struga 31a. Spotkania formacyjne są planowane w następujących terminach:

29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek), godz. 9.30 – siostry zakonne i katecheci świeccy;
30 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9.30 – księża katechizujący i zakonnicy.

W ramach spotkań zostaną przekazane informacje dla katechezy po Światowych Dniach Młodzieży, które odbyły się w końcu lipca br. w Krakowie. Pragę przypomnieć, że obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.
Bp Henryk Tomasik
Biskup Radomski
   

PROGRAM SPOTKANIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH
I SIÓSTR ZAKONNYCH – 29.08.2016 r.
9.30 – Msza Święta koncelebrowana – przewodniczy JE Ks. Biskup Henryk Tomasik – kościół górny

10.30 – 11.15 – Przesłanie Papieża Franciszka ze ŚDM dla katechezy – wykład
–  Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu

11.15-11.35 – Kawa, herbata – dolny kościół

11.35 – Prezentacja Programu duszpastersko-katechetycznego diecezji radomskiej

– Pomoce audiowizualne w katechezie
– Misja katechety w zakresie katechezy szkolnej i parafialnej
– Aktualne problemy związane z katechezą na terenie diecezji radomskiej

12.30 – Podsumowanie i błogosławieństwo – JE Ks. Biskup Henryk Tomasik

PROGRAM SPOTKANIA DLA PT. KSIĘŻY KATECHIZUJĄCYCH
W DIECEZJI RADOMSKIEJ – 30.08.2016 r.
9.30 – Adoracja Eucharystyczna – pod przewodnictwem  
JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika – kościół górny;

[W czasie adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania]

10.30 –11.00 – Przesłanie Papieża Franciszka ze ŚDM dla katechezy – wykład

11.00 –11.30 – Kawa, herbata – dolny kościół

11.30 – Program duszpastersko-katechetyczny w diecezji radomskiej
– Pomoce multimedialne w katechezie
– Misja PT. księdza katechety w zakresie katechezy szkolnej i parafialnej
– Problemy katechetyczne na terenie diecezji radomskiej
12.30 – Podsumowanie i błogosławieństwo JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika
Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, a w przypadku ewentualnych trudności proszę o usprawiedliwienie swojej nieobecności w Wydziale Katechetycznym.
 
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

Radom, 18 sierpnia 2016 r.


ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY - KRAKÓW 2016 r.SZCZEGÓŁOWY PLAN

PONIEDZIAŁEK 25.07
- przyjazd młodych do Krakowa; zakwaterowanie

WTOREK 26.07
- godz. 17.30, Kraków, Błonia - oficjalnie rozpoczęcie ŚDM mszą pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza

- od tego dnia do piątku poszczególne grupy, w wyznaczonych przez organizatorów godzinach, gdy nie ma wydarzeń centralnych, udają się w pielgrzymkę jubileuszową z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach

 ŚRODA 27.07

- od rana do południa w różnych miejscach Krakowa - startują katechezy z biskupami, zaczyna działać Centrum Powołaniowe, rusza Festiwal Młodych
- godz. 16.00, Kraków, lotnisko Balice - przylot papieża Franciszka; planowane krótkie powitanie przez prezydenta Andrzeja Dudę i kard. Stanisława Dziwisza
- godz. 17.00, Kraków, Wawel - spotkanie z władzami, społeczeństwem cywilnym i korpusem dyplomatycznym
- godz. 17.40, Kraków, Wawel - wizyta kurtuazyjna u prezydenta Polski
- godz. 18.30, Kraków, Wawel, Katedra - spotkanie z polskimi biskupami
- wieczór, Kraków, Dom Arcybiskupów Krakowskich, Franciszkańska 3, tzw. okno papieskie - spotkanie z młodzieżą (takie spotkania planowane są co wieczór)

CZWARTEK 28.07

- godz. 7.40 - przejazd samochodem do Balic, wizyta w klasztorze sióstr prezentek
- godz. 8.30 - przejazd na lotnisko Balice i przelot helikopterem do Częstochowy
- godz. 09.15 - przylot na lądowisko w Częstochowie, przejazd samochodem otwartym między wiernymi, do klasztoru na Jasnej Górze
- godz. 9.45, Częstochowa, Jasna Góra - osobista modlitwa Franciszka przy obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej
- godz. 10.30, Wały Jasnogórskie - msza z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski; z udziałem władz państwowych i kościelnych, z homilią papieża
- godz. 12.45 - przelot do Krakowa
- godz. 17.00 - przekazanie kluczy do miasta i przejazd tramwajem na Błonia z młodzieżą niepełnosprawną
- godz. 17.30-19.00, Kraków, Błonia - oficjalne powitanie papieża przez młodych; pierwsze papieskie przemówienie do pielgrzymów, pochód z flagami przedstawicieli wszystkich krajów, biorących udział w ŚDM
- trwają katechezy dla poszczególnych grup i Festiwal Młodych
- wieczorem Franciszek w oknie papieskim

PIĄTEK 29.07

-  rano papież odwiedza tereny dawnego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
- gody. 9.30, Auschwitz-Birkenau - papież będzie się modlił przy Ścianie Śmierci, ma wejść do celi św. Maksymiliana Kolbego, spotka się z 15 osobami ocalałymi z obozu, potem przejdzie pod pomnik Ofiar Obozu, spotka z 25 "Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata", planowane przemówienie papieża
- godz. 16.30 - wizyta w szpitalu dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu
- ostatni dzień katechez dla młodych i Festiwalu Młodych
- godz. 18.00, Kraków, Błonia - Droga Krzyżowa z udziałem Franciszka
- wieczorem Franciszek w oknie papieskim

 SOBOTA 30.07

- godz. 8.30, Łagiewniki - Franciszek odwiedzi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Kaplicę św. Faustyny, następnie przejdzie przez Bramę Miłosierdzia
- godz. 9.15, Łagiewniki - liturgia pojednania z udziałem młodzieży
- godz. 10.30, Łagiewniki, sanktuarium św. Jana Pawła II - msza z udziałem duchowieństwa, osób konsekrowanych, kleryków z całej Polski
- godz. 12.45, Kraków; Dom Arcybiskupów Krakowskich - papież zje obiad z przedstawicielami młodzieży z różnych kontynentów
- grupy młodzieży ruszają z miejsc, w których są zakwaterowane, z pielgrzymką do Campus Misericordiae w Brzegach koło Wieliczki
- godz. 19.30, Brzegi, Campus Misericordiae - czuwanie młodych z papieżem, czas modlitwy i śpiewu; młodzi zostaną tu całą noc

 NIEDZIELA 31.07

- godz. 10.00, Brzegi, Campus Misericordiae - ostatnie z wydarzeń centralnych, czyli Msza Święta Posłania, którą celebrował będzie Franciszek. To uroczyste podsumowanie ŚDM – moment kulminacyjny wszystkich spotkań. W jego trakcie papież "posyła młodych na cały świat". Na koniec, w trakcie modlitwy Anioł Pański, Franciszek - tradycyjnie - ogłosi miejsce i datę kolejnych Światowych Dni Młodzieży
- godz. 17.00, Kraków, Tauron Arena - spotkanie z organizatorami ŚDM, wolontariuszami z całego świata i dobroczyńcami wydarzenia
- godz. 18.30, Kraków, Balice - pożegnanie papieża na lotnisku i odlot do Rzymu.


WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ
I INSTYTUT TEOLOGII PASTORALNEJ I KATECHETYKI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zapraszają 11 czerwca 2016 r. na:

SYMPOZJUM DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
na temat:

INTEGRALNE WYCHOWANIE 
W KATECHEZIE SZKOLNEJ
w kontekście 1050-lecia Chrztu Polski

P R O G R A M
9.30 – Msza Święta – JE Ks. Biskup Henryk Tomasik

10.30-11.15 – Integralne wychowanie w katechezie szkolnej
– ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj

11.15-11.35 – Kawa, herbata – refektarz

11.35 -12.15 – SZKOLNE KOŁA i GRUPY WSPIERAJĄCE PROCES WYCHOWANIA – PANEL  – Jak prowadzić grupy

– Wypowiedzi katechetów i dzielenie się doświadczeniem
– Aktualne informacje związane z katechezą na terenie diecezji radomskiej

12.50 – Podsumowanie dyskusji i błogosławieństwo


Podręcznik do nauczania religii dla 6-latków

Przedstawiamy propozycję podręcznika do nauczania religii dla 6-latków w roku szkolnym 2016/17:

Program ogólnopolski nr AZ-0-03/2 z 10 III 2003: Jezus mnie kocha

 Podręcznik:

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-0 
Jezus mnie kocha, red. S. Łabendowicz 
Radom-Sandomierz (WDS)

Diecezja

ogólnopolski

Ograniczenia czasowe

31 VIII 2018 

W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty i zwolnieniem z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich Biuro Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski informuje, iż przedłuża się na okres dwóch lat, czyli do 31 VIII 2018 roku, możliwość z korzystania z następujących programów podręczników do nauczania religii dla dzieci sześcioletnich przygotowanych do Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce  z roku 2001.(Komunikat z 23 kwietnia 2016 r.)


Zaproszenie na Dzień Bierzmowanych - sobota 30 kwietnia 2016 r.

 

Biskup Radomski

W roku jubileuszowym 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz Roku Miłosierdzia i Światowych Dni Młodzieży chcemy wraz z młodzieżą gimnazjalną na nowo przeżyć Dzień Bierzmowanych, 
pt. Nowe życie w Chrystusie. Celem Dnia Bierzmowanych jest uroczyste wyznanie wiary w obecnego wśród nas Chrystusa Zmartwychwstałego. Pragniemy poprzez celebrację chrzcielną i adorację Najświętszego Sakramentu dziękować za otrzymany dar wiary, a w Eucharystii przeżyć jedność 
z naszym Panem i Zbawicielem oraz dzielić się radością wyznawanej wiary z innymi. Chcemy, 
aby Dzień Bierzmowanych stał się dniem modlitwy i wyznania wiary młodych gimnazjalistów 
w duchu jedności z Kościołem powszechnym i Papieżem Franciszkiem.
Dzień Bierzmowanych został zaplanowany na sobotę 30 kwietnia 2016 r. w ośmiu sanktuariach naszej diecezji: Błotnica, Czarna, Kałków, Skarżysko/Ostra Brama, Skrzyńsko, Studzianna, Wielka Wola – Paradyż, Wysokie Koło.
Proszę PT. Czcigodnych Księży Proboszczów, Prefektów, Siostry zakonne i Katechetów świeckich katechizujących w gimnazjach o zorganizowanie pielgrzymki do wyznaczonego sanktuarium i zadbanie o bezpieczeństwo. Zapraszam młodzież gimnazjalną już bierzmowaną, ale również przygotowującą się do sakramentu bierzmowania na spotkanie w sanktuarium.

Program spotkania młodzieży gimnazjalnej w sanktuariach przedstawia się następująco:

Pielgrzymowanie młodzieży gimnazjalnej do sanktuarium w zorganizowanych grupach, pieszo 
lub autokarem.
Recepcja – od godz. 10.30
Godz. 11.00 – wspólny śpiew oraz przywitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty w duchu radości paschalnej
Konferencja – Nowe życie w Chrystusie
Celebracja chrzcielna – dziękczynienie za dar wiary
Wprowadzenie
Liturgia Słowa i homilia
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Przyjęcie znaków: wody i światła (indywidualne podejście do chrzcielnicy i wykonanie znaku krzyża oraz przyjęcie światła)
Adoracja Eucharystyczna i uwielbienie Jezusa Zmartwychwstałego obecnego wśród nas.
Rozważania i wspólny śpiew oraz chwile ciszy       
Modlitwa w ciszy (10 minut)
Uroczysta Liturgia Eucharystii – godz. 12.30
Wprowadzenie
Liturgia Słowa – z dnia lub liturgii bierzmowania
Homilia – Wierność Chrystusowi w codziennym życiu
Uroczyste wyznanie wiary
Na zakończenie rozdanie obrazków przedstawiających Chrzest Polski z nadrukiem wyznania wiary
Apostolskie zadania
Po zakończeniu liturgii – posiłek

Spotkanie w duchu radości i świadectwa wiary – ok. godz. 14.00
– Wspólny śpiew integracyjny
– Świadectwa wiary przygotowane przez młodzież

Wszystkim zaangażowanym w Diecezjalny Dzień Bierzmowanych z serca błogosławię

+ Henryk Tomasik
               Biskup Radomski
Radom, 30 marca 2016 r.Przekazujemy PT. Państwu smutną informację, że w niedzielę Bożego Miłosierdzia 3 kwietnia 2016 r. nagle odeszła do Pana śp. Agnieszka Malinowska - katechetka pracująca w szkole podstawowej nr 5 w Pionkach.
Msza św. pogrzebowa odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. o godz. 15.30 w parafii N.M.P. Królowej Polski w Pionkach.

W imieniu Wydziału Katechetycznego składam dzieciom i najbliższej rodzinie wyrazy współczucia oraz pamięć w modlitwie - ks. Stanisław Łabendowicz

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

 

 

 

 BÓG NIE UMARŁ 2
Premiera filmu – 8 kwietnia

Reżyseria: Harold Cronk
Scenariusz: Chuck Konzelman, Cary Solomon
Obsada: Melissa Joan Hart, Jesse Metcalfe, David A.R. White, Ernie Hudson, Hayley Orrantia


            Pasjonująca opowieść o  próbie odpowiedzi  na  najważniejsze pytania wyłącznie przy pomocy argumentów prawnych.  
Druga część filmu, który poruszył serca i sumienia wielu polskich widzów.  
            Czy osoba wierząca może lub  wręcz powinna ukrywać swoją wiarę w obliczu niewierzących? Czy wiara może kogoś obrażać lub  szkodzić młodym umysłom? Na  takie pytania musi odpowiedzieć przed sądem nauczycielka liceum, którą  oskarżono  o  to, że  złamała przepis o świeckości instytucji państwowych, gdy podczas lekcji historii wspomniała o  działalności Jezusa. Sądowy  spór, który miał być lekcją pokory dla  ludzi wierzących przeradza się w niezwykłą dysputę o wolności sumienia, istnieniu Boga i  potrzebie poszukiwaniu w  życiu czegoś więcej niż  dobra doczesne.
           Gorąco zachęcamy do obejrzenia tego filmu. Zdajemy sobie sprawę, że to dzieło powinno dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, dlatego stwarzamy szczególną możliwość zorganizowania dodatkowych seansów w godzinach dopasowanych do Państwa potrzeb.
           Dla grup zorganizowanych przez Księży i Katechetów Diecezji Radomskiej przygotowaliśmy najniższą cenę biletu – jedynie 12 zł
Opiekunowie grup są naszymi gośćmi i otrzymują bilety bezpłatne (1 bezpłatny bilet na 15 zakupionych).
           Szczegółowe informacje dotyczące terminów seansów uzyskać można telefonicznie bądź osobiście w kinie Helios przy ul. Poniatowskiego 5.

Cena biletu 12 zł.
Serdecznie zapraszamy.
Helios S.A. w Radomiu
Ul. Poniatowskiego 5, 26-610 Radom
tel. 48  340-07-89, 48  362-80-50, 722-382-333Elektroniczne rozkłady materiałów do e-dzienników 


(Nowy program) - kliknij, aby przejść do pobierania...


Wyniki konkursu biblijnego dla gimnazjów diecezji radomskiej pt. „Nowe Życie w Chrystusie”
8 marca 2016 r. – odbył się etap diecezjalny. Pierwsze miejsca zajęli:

I. Lasek Aleksandra PG Ciepielów
II. Jóźwik Anna PG Ruda i Karaś Kinga PG nr 2 Pionki
III miejsca nie przyznano

wyróżnienia:
1. Kozek Natalia PG Ciepielów
2. Jaksęder Weronika PG Ruda
3. Chmielowiec Julia PG nr 2 Pionki
4. Kalinowska Joanna PG nr 23 Radom
5. Romanowski Michał PG nr 23 Radom
6. Biegała Zuzanna ZSS Paradyż
7. Łuczyński Mateusz PG Zarzecze
8. Klink Magdalena ZSO Rzuców


ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA REKOLEKCJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych MEN przypomina o zasadach wynikających z przepisów oświatowych.

Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów na ich podstawie z zajęć szkolnych nie  oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na  celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów i klasówek.

Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczace-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza w niedzielę 28 II 2016 r.

NA WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Dzień skupienia poprowadzi

Ks. Rektor dr Jarosław Wojtkun
na temat:

MIŁOSIERNI JAK OJCIEC

P R O G R A M
10.00 – Rozpoczęcie w Kaplicy WSD – Duchu Święty przyjdź
          – Konferencja I
10.40 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania
11.15 – Zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu
11.15 – 11.30 -  Kawa, herbata – refektarz
11.30 – Konferencja II  - Aula Jana Pawła II WSD
12.30 - Msza Święta – J.E. Ks. Biskup Henryk Tomasik
13.30 – Wspólny posiłek - refektarz


ZAPRASZAMY PT. KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIOSTRY ZAKONNE ORAZ KAPŁANÓW NA WARSZTATY MULTIMEDIALNE, KTÓRE POPROWADZI P. MONIKA BIDAS ODPOWIEDZIALNA ZA  STRONĘ INTERNETOWĄ PODRĘCZNIKÓW Z WYDAWNICTWA DIECEZJALNEGO W SANDOMIERZU.

Warsztaty odbędą się w PIĄTEK – 26.02.2016 r., GODZ. 16.00
w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Radomiu

Radom, ul. Malczewskiego 1


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza 16 I 2016 r. na:

SPOTKANIE KATECHETÓW ŚWIECKICH 
I SIÓSTR ZAKONNYCH
w Wyższym Seminarium Duchownym w RadomiuP R O G R A M
9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna 

10.30-11.10 – Wykład pt.  „Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia” – ks. Stanisław Łabendowicz

11.10-11.30 – Kawa, herbata – refektarz

11.30 – Katecheza: Miłosierni jak Ojciec  – mgr Anna Wolszczak

– kl. III ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą na terenie diecezji radomskiej
          – Pozostałe informacje katechetyczne
12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkaniaWydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza w niedzielę 29 XI 2015 r.
NA ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.


Dzień skupienia poprowadzi

o. dr Emilian Gołąbek OFM
na temat:
WEZWANI ABY GŁOSIĆ MIŁOSIERDZIE PANA

P R O G R A M
10.00 – Rozpoczęcie w Kaplicy WSD – Duchu Święty przyjdź
            – Konferencja I
10.40 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania
11.15 – Zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu
11.15 – 11.30 -  Kawa, herbata – refektarz
11.30 – Konferencja II  - Aula Jana Pawła II WSD

12.30 - Msza Święta - kaplica WSD
13.30 – Wspólny posiłek - refektarz


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza 21 XI 2015 r. na:

SPOTKANIE KATECHETÓW ŚWIECKICH 
I SIÓSTR ZAKONNYCH
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu


P R O G R A M
9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna 

10.30 – Wykład: 1050. rocznica Chrztu Polski –
– ks. dr Rafał Piekarski – WSD Radom

11.10-11.30 – Kawa, herbata – refektarz

11.30 – Katecheza: Chrzest darem nowego życia – 1050. rocznica Chrztu Polski”
– mgr Ewa Molik  – Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą na terenie  diecezji radomskiej
           – Pozostałe informacje katechetyczne
13.00 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej zaprasza w sobotę 26 września 2015 r.
 KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTRY ZAKONNE 
na spotkanie formacyjne w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul Struga 31a
P R O G R A M

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kościół górny;


10.30 – 11.10 – Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa
– ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz;

11.10 – 11.30 – Kawa, herbata – kościół dolny;

11.30  – 12.15 – Katecheza z młodzieżą gimnazjalną – pt. Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa – ks. Michał Szeląg – kościół dolny;

12.30 – Nowe pomoce audiowizualne w katechezie;

– Ogłoszenia i aktualne problemy związane z katechezą;
13.00 – Podsumowanie i błogosławieństwo.

Z a p r a s z a m y !!!


 

Wydział Katechetyczny
Kurii Diecezji Radomskiej

ul. Malczewskiego 1

26-600 Radom

Czcigodni Księża Katecheci
Drogie Siostry zakonne
Drodzy Katecheci świeccy  

 

W związku z przygotowaniem do posługi katechetycznej w roku szkolnym 2015/2016 zapraszam PT. Księży Katechetów, Siostry zakonne oraz Katechetów świeckich na ogólnodiecezjalne zjazdy katechetyczne w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul Struga 31a.


27 sierpnia 2015 r. (czwartek), godz. 9.30 – siostry zakonne i katecheci świeccy;

28 sierpnia 2015 r. (piątek), godz. 9.30 – księża katechizujący i zakonnicy.

Program spotkania dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych

9.30 Msza Święta koncelebrowana – przewodniczy J.E. Ks. Biskup Henryk Tomasik kościół górny;

10.30-10.45Kawa, herbata – kościół dolny;

10.45-11.35 – Nowe życie w Chrystusie – wykład – o. dr Ernest Ogar OFM;

Wystąpienie – P. mgr Izabeli Renowskiej, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty w Radomiu
;

 

11.45 – Prezentacja Programu duszpastersko-katechetycznego diecezji radomskiej;

Pomoce audiowizualne w katechezie;

Misja katechety w zakresie katechezy szkolnej i parafialnej;

– Aktualne problemy związane z katechezą na terenie diecezji radomskiej;

 

13.00 – Podsumowanie i błogosławieństwo J.E. Ks. Biskup Henryk Tomasik.

 

Program spotkania dla PT. Księży katechizujących w diecezji radomskiej

 

9.30 Adoracja Eucharystyczna – pod przewodnictwem –

J.E. Ks. Biskupa Henryka Tomasika - kościół górny;

[W czasie adoracji będzie możliwość do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania]

 

10.30-10.45Kawa, herbata – kościół dolny;

10.45-11.35 – Nowe życie w Chrystusie – wykład – o. dr Ernest Ogar OFM;

11.45 – Program duszpastersko-katechetyczny w diecezji radomskiej;

Pomoce multimedialne w katechezie;

Misja PT. Księdza katechety w zakresie katechezy szkolnej i parafialnej;

Problemy katechetyczne na terenie diecezji radomskiej.

12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo J.E. Ks. Biskup Henryk Tomasik.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, a w przypadku ewentualnych trudności proszę
o usprawiedliwienie swojej nieobecności w Wydziale Katechetycznym.
 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

Radom, 20 sierpnia 2015 r.


Olimpiada Teologii Katolickiej - Łowicz 2016
Temat: Święty Jan Paweł II - wychowawca młodych pokoleń

L.dz. 1/OTK 2016 Łowicz, 8 czerwca 2015
P.T. Dyrektor Wydziału Katechetycznego


Diecezja Łowicka ma zaszczyt organizować w roku szkolnym 2015/2016 XXVI Olimpiadę Teologii Katolickiej. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: „Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń”. Hasło nawiązuje do homilii Jana Pawła II w Łowiczu w dniu 14 czerwca 1999 roku poświęconej tematyce wychowania. Jednocześnie stwarza okazję do włączenia się w dzieło duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, których inicjatorem był właśnie Święty Jan Paweł II.
Zgodnie z § 7 pkt 2 Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej przekazujemy pierwsze informacje dotyczące organizacji Olimpiady.
Informacje o olimpiadzie dostępne na stronie www.otk.pl.

Ks. dr hab. Wojciech Osial
Pełnomocnik Komitetu Głównego
Olimpiady Teologii Katolickiej
XXVI OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
KOMITET ORGANIZACYJNY Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej
Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz
tel. 46 830 07 82 kom. 602 49 60 16 e-mail: olimpiada@diecezia.lowicz.pl

Terminy poszczególnych etapów:
1. Etap szkolny - 17 listopada 2015
2. Etap diecezjalny - 13 stycznia 2016
3. Etap ogólnopolski - 31 marca-2 kwietnia 2016


Literatura:


Etap szkolny
1. Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003.
Pwt 5, 1-22 (Dziesięcioro przykazań); Syr 3, 1-16 (Obowiązki względem rodziców); Mk 10, 17-22 (Bogaty młodzieniec).
2. Magisterium Kościoła
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 2214-2220 (Obowiązki dzieci)
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży Gdańsk - Westerplatte, 12 czerwca 1987, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, Poznań 2005, s. 407-415.
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej dla młodzieży w Łowiczu, 14.06.1999, w: Jan Paweł II do Narodu. Wypłyń na głębię. Ojciec Święty do młodych Polaków, Warszawa 2006, s. 209-217.
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, Gniezno - Wzgórze Lecha, 3 czerwca 1979, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 385-388.
Jan Paweł II, List Apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (31.03.1985), w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 11-48.
3. Opracowania
B. Mierzwiński, Łowickie przesłanie Jana Pawła II wyzwaniem dla rodziny i szkoły w wychowaniu młodego pokolenia Polaków, „Studia Loviciensia” 9(2007), s. 43-54.
M. Śnieżyński, Wychowanie, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 588-593.
 

Etap diecezjalny
Obowiązują lektury z etapu szkolnego oraz:
1. Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003.
Łk 24, 13-35 (Uczniowie z Emaus), Ef 4, 1-6,17-32 (O życie zgodne z powołaniem); 6, 1-4, 10-20 (Dzieci i rodzice; Zachęta do walki duchowej); Gal 5, 13-25 (O właściwej wolności chrześcijańskiej).
2. Magisterium Kościoła
Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, 28.10.1965.
Katechizm Kościoła Katolickiego, dz. cyt., nr 2221-2231 (Obowiązki rodziców).
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży akademickiej. Warszawa - przed kościołem św. Anny, 3 czerwca 1979, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 381-385.
Jan Paweł II, Nauczanie religii w polskiej szkole - Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z katechetami, nauczycielami i uczniami, Włocławek 6.06.1991, w: Jan Paweł II do Narodu. Wypłyń na głębię. Ojciec Święty do młodych Polaków, dz. cyt., s. 107-115.
Jan Paweł II, Orędzie na II Światowy Dzień Młodzieży w Buenos Aries z dnia 30.11.1986, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 62-66.
Jan Paweł II, Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży w Santiago de Compostella z dnia 30.11.1986, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 71-75.
Jan Paweł II, Orędzie na VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie z dnia 15.08.1990, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 81-86.
Jan Paweł II, Orędzie na IX Światowy Dzień Młodzieży IX Światowy Dzień Młodzieży w Manili z dnia 21.11.1993, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 100-105.
Jan Paweł II, Orędzie na XV Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie z dnia 29.06.1999, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 134-140.
Jan Paweł II, Orędzie na XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii z dnia 6.08.2004, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 161-165.
3. Opracowania
A. Kiciński, Historia światowych dni młodzieży, s. 1-26, w: HYPERLINK "http://www.opoka.orq.pI/biblioteka/Z/ZD/ak_sdm2002.html"http://www.opoka.orq.pI/biblioteka/Z/ZD/ak sdm2002.html
J.    Niewęgłowski, Jan Paweł II i młodzież, s. 1-11 w: HYPERLINK "http://salezianie.pl/czvtelnia/ian-pawel-ii-i-mlodziez"http://salezianie.pl/czvtelnia/ian-pawel-ii-i-mlodziez

Etap ogólnopolski
Obowiązują lektury z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:
1. Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
Syr 7 (Różne przestrogi i rady); Prz 23,12-33 (Szczególne pouczenia mędrców); Mt 5-7 (Kazanie na Górze); Kol 3 (Nowe życie w Chrystusie).
2. Magisterium Kościoła
Jan Paweł II, Adhortacja o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae 16.10.1979, nr 5-9; 63-71.
Jan Paweł II, Adhortacja o zadaniach rodziny w świecie współczesnym Familiaris consortio, 22.11.1981, nr 36-40; 60.
Jan Paweł II, List do rodzin z okazji Roku Rodziny Gratissimam sane 2.02.1994, n. 16, s. 353-358.
Jan Paweł II, List Juvenum paths w 100 rocznicę śmierci św. Jana Bosko, 31.01.1988, s. 301 -322.
Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie ONZ do spraw Oświaty, Nauki i kultury (UNESCO) Paryż, 2.06. 1980, n. 11-14, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, red. S. Urbański, Warszawa 2000, s. 130-133.
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży w Rzymie w czasie Międzynarodowego Roku Młodzieży w dniu 30 marca 1985 roku, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 175-179.
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, 15.08.1991, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), s. 236-243.
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie X Światowego Dnia młodzieży w Manili, 15 stycznia 1995, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 298-305.
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie XII Światowego Dnia młodzieży w Paryżu, 24 sierpnia 1997, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 332-337.
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie XVII Światowego Dnia młodzieży w Toronto, 28 lipca 2002, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 373-376.
3. Opracowania
J. Mastalski, Model wychowania w nauczaniu bł. Jana Pawła II, „Verbum Vitae” 21(2012), s. 253-271.
P. Mąkosa, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie - formacja i akcja?, „Zeszyty formacji katechetów” (2015) nr 1, 21-30.
K. Pawlina, Pokolenie JP 2- szanse i zagrożenia, „Studia Loviciensia” 13(2011), s. 13-20.
H. Tomasik, Historia Krzyża Światowych Dni Młodzieży, w: http://www.diecezia.radom.pl/home- mainmenu-1/czytelnia/112-sdm/3021-sdm-1.


WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ
I INSTYTUT TEOLOGII PASTORALNEJ I KATECHETYKI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zapraszają 6 czerwca 2015 r. na:
SYMPOZJUM 
DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH 
I SIÓSTR ZAKONNYCH 
na temat:
FORMACJA KATECHETÓW  
NA WSPÓŁCZESNE CZASY

w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul. Struga 31aP R O G R A M
9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kościół górny
– przewodniczy JE Ks. Biskup Henryk Tomasik

10.30-10.45 – Kawa, herbata – korytarze przy kościele dolnym
 
10.45-11.00 –Podstawowe wymiary formacji katechetów
– ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

11.00-11.15 – Kompetencje pedagogiczno-dydaktyczne katechetów
– ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj

11.15-11.30 – Kompetencje merytoryczne katechetów
– ks. Rektor dr Jarosław Wojtkun

11.30 -11.45 – Kompetencje katechety w klasach integracyjnych i szkołach specjalnych – ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński

11.45-12.00  – Kompetencje pastoralne katechetów w zakresie przygotowania do sakramentów
– ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

12.00-12.15 – Kompetencje metodyczne katechetów – p. Metodyk mgr Ewa Majcher
12.15 – dyskusja ogólna
12.30 – Podsumowanie dyskusji, ogłoszenia i błogosławieństwo


Ogłoszenie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

Z uwagi na remont Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej informuje, że zjazd katechetów świeckich i sióstr zakonnych odbędzie się w sobotę 6 czerwca 2015 r. o godz. 9.30, w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul. Struga 31a. 


Dyrektor Wydziału Katechetycznego
ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz


Radom, 21 maja  2015 r.Informujemy PT. Katechetów, że ukazała się książka pt.

CHRYSTOCENTRYZM NAUCZANIA I POSŁUGI
BISKUPA EDWARDA MATERSKIEGO

pod redakcją
ks. Stanisława Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE 2015


Książka jest owocem sympozjum, zorganizowanego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, 19 października 2013 r. oraz zbiorem artykułów ukazujących szerszy kontekst działalności i pracy wychowawczej tak drogiego nam Katechety i Pasterza, jakim był Biskup Edward.

Spis treści
Słowo Biskupa
– ks. bp Henryk Tomasik

Wprowadzenie
– ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

Biogram Biskupa Edwarda Materskiego
– ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

Działalność duszpastersko-katechetyczna Biskupa Edwarda Materskiego
– ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

Katechetyczno-pastoralna posługa Biskupa Edwarda Materskiego
– ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

Aspekty moralne w nauczaniu Biskupa Edwarda Materskiego
– ks. dr Jarosław Wojtkun

Chrystocentryzm w katechezie w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego
– ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

Katecheza w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego
– ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

Wychowanie w katechezie w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego
– ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

Chrystus w centrum wychowania
– ks. dr Marek Dziewiecki

Troska o katechezę w systemie szkolnym
– ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj

Ćwiczenia katechetyczne w teorii i praktyce Biskupa Edwarda Materskiego
– ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński

Wymiar pastoralny posługi Biskupa Edwarda Materskiego
– ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego
– ks. dr Bogdan Andrzej Łukasiewicz

Katecheza wychowaniem w wierze
– ks. prof. dr hab. Marian Włosiński

Biskup Edward Materski – Niestrudzony Świadek katechezy
– ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński

Metody katechezy – „skrzynka zapytań”
– mgr Ewa Majcher

Świadectwo o Biskupie Edwardzie Materskim
– s. Anna Reczko

Świadectwo o Biskupie Edwardzie Materskim
– Bożena Sałek

Homilia wygłoszona podczas uroczystości pogrzebowych Księdza Biskupa Edwarda Materskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, 28 marca 2012 r.
– Abp Wacław Depo

Homilia wygłoszona podczas uroczystości pogrzebowych Księdza Biskupa Edwarda Materskiego w Katedrze Radomskiej, 28 marca 2012 r.
– Abp Wacław Depo

Homilia wygłoszona w Katedrze Radomskiej, w 2. rocznicę śmierci Księdza Biskupa Edwarda Materskiego, 24 marca 2014 r.
– Abp Wacław Depo

O życiu i działalności Biskupa Edwarda Materskiego z ks. Stanisławem Łabendowiczem – dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej
– rozmawia ks. Bogdan Andrzej Łukasiewicz

O posłudze duszpastersko-katechetycznej Biskupa Edwarda Materskiego z ks. Stanisławem Łabendowiczem – dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej
– rozmawia Rafał Celej

Bibliografia publikacji Biskupa Edwarda Materskiego

Dane o autorach

Album Biskupa Edwarda Materskiego


Informacja:
Książkę będzie można nabyć w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezji Radomskiej 
26-600 Radom, ul. J. Malczewskiego 1; tel. 48/3406238


"Śpie­szmy się kochać ludzi, tak szyb­ko odchodzą" (ks. Jan Twardowski)

Z żalem informujmy, że11 kwietnia 2015 r. zmarł mgr Maciej Ruta, wieloletni nauczyciel religii - katecheta pracujący w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu.

Maciek  miał 49 lat.
 Uroczystości pogrzebowy będą odbędą się w Radomiu we wtorek 14 kwietnia 2015 r.
Msza św. żałobna będzie odprawiona o godzinie 12.00 w kościele św. Jana (Fara) przy ul. Rwańskiej 6.
Natomiast ostatnie pożegnanie i złożenie ciała do grobu ok. godz. 13.00 na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.
Polecamy jego ziemskie życie Bożemu Miłosierdziu.

"Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen".


 Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży w diecezji radomskiej.


Adoracja krzyża i ikony w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.


3 ROCZNICA ODEJŚCIA ŚP. KSIĘDZA BISKUPA EDWARDA MATERSKIEGO.
KATECHEZĘ KOCHAŁ I ŻYŁ NIĄ NA CO DZIEŃ


 

III. Rocznica śmierci Biskupa Edwarda Materskiego
24 marca br. o godz. 18.00 w katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu zostanie odprawiona Msza św. za pierwszego Biskupa Radomskiego.

 

24 marca 2012 r. odszedł do Pana wielce zasłużony dla katechezy w Polsce Biskup Edward Materski. Ksiądz biskup Edward Materski od początku swojego kapłaństwa służył katechezie. Drogę katechetyczną rozpoczął się od posługi prefekta, poprzez studia teologiczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz organizatora ośrodka katechetycznego, wizytatora nauczania religii, wykładowcy katechetyki, aż po przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Biskup Materski jest doskonałym przykładem oddania i służby Kościołowi poprzez katechezę, dla której poświęcił wszystkie swoje siły i zdolności. To, że polska katecheza w trudnym okresie komunistycznym wykazała dużą żywotność oraz udało się wypracować oryginalny, specyficzny model katechezy parafialnej, a następnie powrócić do szkoły z całym jej bogactwem, to w dużej mierze zasługa Księdza Biskupa. W posłudze katechezie „okazał się doskonałym teoretykiem, świetnie znał nowoczesną strukturę katechezy oraz jej bogatą tradycję. Był też niezrównanym praktykiem, ubogacony wrodzonymi predyspozycjami i długoletnim doświadczeniem pracy katechetycznej. Swoją pracą, osiągnięciami i umiłowaniem katechezy wpisał się na trwałe w historię katechezy.

Urodził się 6 stycznia 1923 roku w Wilnie. Studia seminaryjne, początkowo rozpoczęte (na kompletach) w Warszawie, od 1942 r. kontynuował w Seminarium Duchownym w Kielcach, gdzie 20 kwietnia 1947 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował jako wikariusz i prefekt w Chmielniku, Kielcach i Kurzelowie. W tym czasie rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1953 r. uzyskując tytuł magistra teologii na podstawie pracy Pojęcie kary Bożej u św. Tomasza z Akwinu. Następnie kontynuował studia w ATK w Warszawie, uzyskując w 1955 r. stopień doktora teologii na podstawie rozprawy Ofiara niebiańska (Sacrificium coeleste) u św. Jana Chryzostoma. W 1956 r. został wizytatorem diecezjalnym katechizacji oraz profesorem katechetyki w Seminarium Duchownym w Kielcach. W tym okresie zainicjował wakacyjne kursy katechetyczne oraz współdziałał w powstawaniu licznych pomocy dla katechetów i dla uczniów jak np. Mój katechizm. Poza kursami katechetycznymi organizował comiesięczne zjazdy katechetów diecezji, dni skupienia dla katechetów świeckich, cykle konferencji dla nauczycieli i młodzieży szkół pomaturalnych, obozy wędrowne dla katechetów świeckich i młodzieży akademickiej. Od 1966 r. wykładał katechetykę i prowadził ćwiczenia katechetyczne na KUL. W 1968 r. papież Paweł VI mianował ks. E. Materskiego biskupem pomocniczym kieleckim. Sakrę biskupią otrzymał w katedrze kieleckiej 22 grudnia 1968 r. 28 marca 1981 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II ordynariuszem diecezji sandomierskiej, przemianowanej w 1984 r. na diecezję sandomiersko-radomską. 25 marca 1992 r. został mianowany biskupem ordynariuszem nowo utworzonej diecezji radomskiej. Pełnił tę funkcję do 21 sierpnia 1999 r., od tego czasu już jako biskup emerytowany, nadal żywo był zaangażowany w dzieło katechizacji. W ramach Konferencji Episkopatu Polski sprawował szereg funkcji. Był w składzie podkomisji zajmującej się problemem „wychowania religijnego w rodzinie”. Przez wiele lat przewodniczył Podkomisji ds. Katechetek i Katechetów. Był przewodniczącym Komisji ds. Powołań, długoletnim członkiem Komisji Katechetycznej, a następnie jej przewodniczącym, a także członkiem Komisji ds. KUL. W 1971 r. bp E. Materski był delegatem na Międzynarodowy Kongres Katechetyczny w Rzymie, w 1977 r. członkiem delegacji Episkopatu Polski na Synod Biskupów w Rzymie, poświęcony katechizacji. Jako współautor podręczników katechetycznych i twórca myśli katechetycznej w Polsce stale zainteresowany był katechezą. Od chwili powrotu katechezy do szkoły w 1990 r. do 2001 r. nauczał w Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Radomiu.


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza w niedzielę 8 III 2015 r.
NA WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.


Dzień skupienia poprowadzi

ks. prof. KUL dr hab. Jacek Goleń
na temat:

DOTKNIĘCI MIŁOSIERDZIEM

P R O G R A M

10.00 – Rozpoczęcie w kaplicy WSD – Konferencja I
10.35 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania
11.20 – 11.40 - Kawa, herbata – refektarz
11.40 – Konferencja II – Aula św. Jana Pawła II
12.30 – Msza Święta – kaplica WSD pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Henryka Tomasika
13.30 – Wspólny posiłek – refektarz
Rekolekcje dla młodzieży
Pomoc dla rekolekcji szkolnych - „Dotknij miłosierdzia!” 11-13 marca 2015 r.


Wydział Katechetyczny Diecezji Radomskiej i duszpasterstwo młodzieży naszej diecezji pragnie wspomóc duszpasterzy w rekolekcjach szkolnych. Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych na spotkania, które będą swego rodzaju uzupełnieniem nauk usłyszanych podczas rekolekcji szkolnych czy parafialnych. Poprzez te spotkania pragniemy wspólnie „Dotknąć Miłosierdzia” i duchowo przygotować się zarówno do zbliżających się Świąt Wielkanocnych jak również do peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży.
 

Program:
 

11 marca (środa) – koncert ewangelizacyjny
– o wierze w Boga i nawróceniu zaśpiewa i opowie raper BĘSIU; koncert rozpocznie się o godz. 19.00 w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu;
Na koncert zapraszamy młodzież wraz z katechetami i duszpasterzami. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsze rezerwowanie (tel. 48/ 340 62 38).
 

12 marca (czwartek) – wieczorne spotkanie modlitewne – przed Najświętszym Sakramentem złożymy nasze ludzkie serca przed otwartym Sercem Jezusa Chrystusa; nabożeństwo początek o godz. 19.00;
 

13 marca (piątek) – to czas pokuty i pojednania; w tym dniu w radomskiej katedrze o godz. 11.00 rozpocznie się nabożeństwo pokutne, po którym będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi;
 

13 marca (piątek), godz. 12.15 – Msza św. w intencji tegorocznych maturzystów pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika. Zapraszamy do wspólnej modlitwy do radomskiej katedry.
Księży Prefektów i Katechetów prosimy o przekazanie informacji uczniom szkół ponadgimnazjalnych i zapraszamy do udziału wraz z młodzieżą w spotkaniach celem głębszego przeżycia rekolekcji.
 


 


Spotkanie Księży Prefektów szkół radomskich

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej zaprasza PT. Księży katechizujących w Radomiu na spotkanie w sprawie organizacji tegorocznych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży oraz rekolekcji maturzystów. 


Spotkanie odbędzie się w czwartek, 5 lutego 2015 r., godz. 19.00 – w sali konferencyjnej Wydziału Katechetycznego – Radom, ul. Malczewskiego 1.

P R O G R A M:
Wprowadzenie – JE Ks. Biskup Henryk Tomasik
Prezentacje nowych form rekolekcji w związku z przygotowaniem do ŚDM – ks. dr Mariusz Wilk – (duszpasterze akademiccy)
Dzielenie się doświadczeniami z rekolekcji
Podsumowanie i błogosławieństwo – JE Ks. Biskup Henryk Tomasik


WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ
I INSTYTUT TEOLOGII PASTORALNEJ I KATECHETYKI
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
zapraszają 17 stycznia 2015 r. na:

SYMPOZJUM KATECHETYCZNE
DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH 
I SIÓSTR ZAKONNYCH
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu


P R O G R A M
9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna 

10.30-11.10 – Katecheza respektująca naturę Pisma Świętego
– ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor – WT UMK w Toruniu

11.10-11.30 – Kawa, herbata – refektarz

11.30 -12.15 – SZKOLNE KOŁA BIBLIJNE
– ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor – WT UMK w Toruniu

12.15 – Jak zakładać i prowadzić SKB w szkole i parafii
– Wymiana doświadczeń
– Pomoce audiowizualne w katechezie
– Aktualne problemy związane z katechezą na terenie diecezji radomskiej

13.00 – Podsumowanie i błogosławieństwo


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza w niedzielę 30 XI 2014 r.
NA ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.


Dzień skupienia poprowadzi

ks. dr Wojciech Wojtyła
na temat:
WYCHOWANIE DO UCZESTNICTWA
WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA


P R O G R A M
10.00 – Rozpoczęcie w Kaplicy WSD – Duchu Święty przyjdź
          – Konferencja I
10.45 – 11.10 - Kawa, herbata – refektarz
11.10 – Konferencja II  - Kaplica WSD
11.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania
12.20 – Zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu
12.30 – Msza Święta - kaplica WSD
13.30 – Wspólny posiłek - refektarz


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza 15 XI 2014 r. na:

SPOTKANIE KATECHETÓW ŚWIECKICH 
I SIÓSTR ZAKONNYCH
w Wyższym Seminarium Duchownym w RadomiuP R O G R A M
9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna 

10.30 – Wykład pt.  Nawrócenie – cz. 2 Programu
Duszpastersko - katechetycznego – Kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej – ks. prał. Edward Poniewierski 

11.10-11.30 – Kawa, herbata – refektarz

11.30 – Katecheza: „Powrót do Miłosiernego Ojca przez sakrament pokuty i pojednania”   – mgr Małgorzata Sar – IV LO im. T. Chałubińskiego w Radomiu

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą na terenie diecezji radomskiej
– Pozostałe informacje katechetyczne

13.00 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania


INFORMACJA

SPOTKANIE KATECHETÓW ŚWIECKICH 
I SIÓSTR ZAKONNYCH
rejonu radomskiego i okolic jest przesunięte o tydzień wcześniej
i odbędzie się w sobotę 15 listopada 2014 r. o godz. 9.30 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza 27 IX 2014 r. na:

SPOTKANIE KATECHETÓW ŚWIECKICH 
I SIÓSTR ZAKONNYCH
w Wyższym Seminarium Duchownym w RadomiuP R O G R A M
9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna 

10.30-11.10 – Dojrzała wiara – cz. I  Programu duszpastersko-katechetycznego – ks. Wizytator mgr lic. Wojciech Wojtyła

11.10-11.30 – Kawa, herbata – refektarz

11.30 – Katecheza: „Wiarą umacniam przyjaźń z Panem Jezusem”
– mgr Krystian Kuc

12.30 – Pomoce do katechezy specjalnej Wydawnictwa WAM 
i inne pomoce audiowizualne w katechezie;
– Aktualne problemy związane z katechezą na terenie diecezji radomskiej;
– Pozostałe informacje katechetyczne;

13.00 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie Spotkania.


Wzór oświadczenia o uczęszczaniu na lekcje religii w szkole

Osoby pełnoletnie - kliknij, aby pobrać...
Osoby niepełnoletnie - wola rodziców - kliknij, aby pobrać...


Nowe programy i podręczniki do katechezy

Nowe podręczniki pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza na bazie Programu nauczania religii z 2010 roku zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski:

PRZEDSZKOLE

„KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10

3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12


PLAN EDUKACJI  - kliknij, aby pobrać...
5-latki (Kl. 0) – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11PLAN EDUKACJI - kliknij, aby pobrać...

SZKOŁA PODSTAWOWA
„W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10

Kl. I – JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/10-RA-1/11


KRYTERIA OCENIANIA - klasa I - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa I - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – RA-12-01/10-RA-2/13
KRYTERIA OCENIANIA - klasa II - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa II - kliknij, aby pobrać...


NOWOŚĆ – Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – RA-13-01/10-RA-1/14
 KRYTERIA OCENIANIA - klasa III - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa III - kliknij, aby pobrać...

„POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr programu AZ-2-01/10


Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13


KRYTERIA OCENIANIA - klasa IV - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa IV - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. V – WIERZĘ W BOGA – RA-22-01/10-RA-3/13
KRYTERIA OCENIANIA - klasa V - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa V - kliknij, aby pobrać...NOWOŚĆ – Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – RA-23-01/10-RA-2/1KRYTERIA OCENIANIA - klasa VI - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa VI - kliknij, aby pobrać...

GIMNAZJUM
„PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

Kl. I – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – RA-31-01/10-RA-1/12


KRYTERIA OCENIANIA - klasa I - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa I - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. II – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – RA-32-01/10-RA-4/13


KRYTERIA OCENIANIA - klasa II - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa II - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. III – ŻYĆ W MIŁOŚCI BOGA – RA-3 3-01/10-RA-3/14KRYTERIA OCENIANIA - klasa III - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa I - kliknij, aby pobrać...

LICEUM I TECHNIKUM
„ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/10

Kl. I – ŚWIADEK CHRYSTUSA W KOŚCIELE – RA-41-01/10-RA-1/12


KRYTERIA OCENIANIA - klasa I - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa I - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. II – ŚWIADEK CHRYSTUSA W ŚWIECIE – RA-42-01/10-RA-5/13

 


KRYTERIA OCENIANIA - klasa II - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa II - kliknij, aby pobrać...

Tematy Klasy II LO - 2013 red. S. Łabendowicz - Kliknij, aby pobrać...

NOWOŚĆ – kl. III liceum i kl. IV technikum – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – RA-43-01/10-RA-4/14

 

KRYTERIA OCENIANIA - klasa III i kl. IV - kliknij, aby pobrać...

PLAN EDUKACJI - klasa III i kl. IV - kliknij, aby pobrać...


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII W DIECEZJI RADOMSKIEJ
pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
na bazie Programu nauczania religii z 2001 r. i 2010 r.
zatwierdzonych przez Komisję Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

 

PRZEDSZKOLE - nr programu AZ-0-03/2
4-latki – Z JEZUSEM – AZ-01-03/2-0
5-latki – Z JEZUSEM DO BOGA OJCA –AZ-02-03/2-0
Kl. „0” – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0

„KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10
3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12
5-latki (Kl. 0) – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11

SZKOŁA PODSTAWOWA
„JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI” – nr programu AZ-1-01/1

Kl. I – W DOMU BOŻYM I RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/1-5
Kl. II – BLISCY SERCU JEZUSA – AZ-12-01/1-5
Kl. III – JEZUSOWA WSPÓLNOTA SERC – AZ-13-01/1-5

„W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10
Kl. I – JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/10-RA-1/11
Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – AZ-12-01/10-RA-8/13
NOWOŚĆ – Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – RA-13-01/10-RA-1/14„WEZWANI PRZEZ BOGA” – nr programu AZ-2-01/1
Kl. IV – POWOŁANI PRZEZ BOGA OJCA – AZ-21-01/1-5
Kl. V – UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE – AZ-22-01/1-5
Kl. VI – UŚWIĘCENI W DUCHU ŚWIĘTYM – AZ-23-01/1-5

„POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr programu AZ-2-01/10
Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13
Kl. V – WIERZĘ W BOGA – AZ-22-01/10-RA-9/13
NOWOŚĆ – Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – RA-23-01/10-RA-2/14
 

GIMNAZJUM
„WIERZYĆ CHRYSTUSOWI” – nr programu AZ-3-01/1

Kl. I – JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA PRAWDĘ O BOGU I CZŁOWIEKU – AZ-31-01/1-2
Kl. II – JEZUS CHRYSTUS ZBAWIA – AZ-32-01/1-2
Kl. III – CHRYSTUS MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO UCZY I POSYŁA – AZ-33-01/1-2

„PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10
Kl. I – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – AZ-31-01/10-RA-6/13
Kl. II – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – AZ-32-01/10-RA-10/13
NOWOŚĆ – Kl. III – ŻYĆ W MIŁOŚCI BOGA – RA-33-01/10-RA-3/14

 

LICEUM I TECHNIKUM
„ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/1

Kl. I liceum i kl. I technikum – ŚWIADECTWO WIARY – AZ-41-01/1-5
Kl. II liceum i kl. II technikum – ŚWIADECTWO NADZIEI – AZ-42-01/1-5
Kl. III liceum i kl. IV technikum – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI – AZ-43-01/1-5
Kl. III technikum – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – AZ-43w-01/1-5

„ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/10
Kl. I liceum i kl. I technikum – ŚWIADEK CHRYSTUSA W KOŚCIELE – AZ-41-01/10-RA-7/13
Kl. II liceum i kl. II technikum – ŚWIADEK CHRYSTUSA W ŚWIECIE – AZ-42-01/10-RA-11/13
NOWOŚĆ – kl. III lic. i kl. IV tech. – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – RA-43-01/10-RA-4/14


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
XXV. Olimpiada Teologii Katolickiej – Łomża 2015
„Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”


W roku szkolnym 2014/15 zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXV. Olimpiadzie Teologii Katolickiej. Temat tegorocznej edycji brzmi: „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”. Zapoznanie uczniów ze znaczeniem sakramentów uzdrowienia w życiu chrześcijanina: ukazanie istoty sakramentów i realnej obecności Boga tu i teraz oraz troski o człowieka, sakramenty jako odpowiedź człowieka na objawiającego się Boga, zapoznanie z tekstami Katechizmowymi.

ETAPY OLIMPIADY:
I stopień – szkolny:     27 listopada 2014 r.
II stopień – diecezjalny:     5 marca 2015 r. (WSD Radom)
III stopień – ogólnopolski:     16 – 18 kwietnia 2015 r. (Łomża)

Bezpośrednim Organizatorem Olimpiady jest Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

Nad organizacją XXV. OTK ze strony Wydziału Katechetycznego Kurii Radomskiej czuwają:
– ks. dr Stanisław Piekielnik – wizytator nauki religii katolickiej,
– s. mgr Elżbieta Gajowiak – metodyk katechezy.

Wszelkie informacje dotyczące olimpiady dostępne się na stronie  www.otk.pl

W imieniu organizatorów: ks. Stanisław Piekielnik, s. Elżbieta Gajowiak


 

Biskup Radomski
Henryk Tomasik
 
 

Czcigodni Księża Proboszczowie, Księża Wikariusze
Drogie Siostry zakonne
Drodzy Katecheci świeccy  

 

 

W związku z przygotowaniem do posługi katechetycznej w roku szkolnym 2014/2015 zapraszam Czcigodnych Księży Proboszczów, Księży Wikariuszy, Siostry zakonne oraz Katechetów świeckich na ogólnodiecezjalny zjazd katechetyczny w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu:

  • 28 sierpnia 2014 r. (czwartek), godz. 9.30 – siostry zakonne i katecheci świeccy;  • 29 sierpnia 2014 r. (piątek), godz. 9.30 – księża proboszczowie, księża wikariusze
    i zakonnicy.

 

Program spotkania:

 

9.30 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Radomskiego –  kaplica seminaryjna.

(Księży, zapraszam do koncelebry z albą i białą stułą).
 

10.30 – przerwa na kawę i herbatę;
 

10.50 – Liturgiczne przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów – ks. dr Tomasz Herc;

Aktualne problemy moralne w nauczaniu Kościoła – ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak UKSW – PWT Warszawa;
 

12.20 – Aktualne problemy związane z katechezą w Polsce i na terenie diecezji radomskiej;
 

13.00 – Biskup Radomski -  podsumowanie i zakończenie spotkania.
 

Na to spotkanie zapraszam także Czcigodnych Księży Proboszczów odpowiedzialnych za katechezę w parafii. Obecna sytuacja duszpasterska oraz katechezy w szkole i przygotowanie do sakramentów zgodnie ze zmianami programowymi Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 r. wymagają wieloaspektowego omówienia.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, a w przypadku ewentualnych trudności proszę

o usprawiedliwienie swojej nieobecności w Wydziale Katechetycznym.

 

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski

 

Radom, 8 sierpnia 2014 r.


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza w sobotę 7 VI 2014 r. na:


OGÓLNODIECEZJALNE SPOTKANIE KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu

na temat:
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY – INTEGRALNE WYCHOWANIE UCZNIA

P R O G R A M


9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna 
10.30 - 11.10 – Wykład na temat:  Program wychowawczy szkoły – ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj – Instytut Pedagogiki KUL – aula św. Jana Pawła II;
11.10 - 11.35 – Kawa, herbata – refektarz
11.35 – Wychowanie w wartościach – szanse integralnego wychowania – Pan mgr Ryszard Fałek – wiceprezydent Radomia;
11.50 – Praktyczne wskazania do tworzenia programów wychowawczych w szkole – wypowiedzi metodyków i dyskusja;
12.45 – Podsumowanie dyskusji i ogłoszenia;
13.00 – Modlitwa na zakończenie spotkania.


Nowe programy i podręczniki do katechezy

Nowe podręczniki pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza na bazie Programu nauczania religii z 2010 roku zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski:

PRZEDSZKOLE

„KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10

3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12

5-latki (Kl. 0) – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11


SZKOŁA PODSTAWOWA
„W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10

Kl. I – JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/10-RA-1/11

Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – RA-12-01/10-RA-2/13

NOWOŚĆ – Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – RA-13-01/10-RA-1/14„POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ”
– nr programu AZ-2-01/10

Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13
Kl. V – WIERZĘ W BOGA – RA-22-01/10-RA-3/13

NOWOŚĆ – Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – RA-23-01/10-RA-2/14GIMNAZJUM
„PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

Kl. I – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – RA-31-01/10-RA-1/12

Kl. II – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – RA-32-01/10-RA-4/13

NOWOŚĆ – Kl. III – ŻYĆ W MIŁOŚCI BOGA – RA-3 3-01/10-RA-3/14

LICEUM I TECHNIKUM
„ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/10

Kl. I – ŚWIADEK CHRYSTUSA W KOŚCIELE – RA-41-01/10-RA-1/12

Kl. II – ŚWIADEK CHRYSTUSA W ŚWIECIE – RA-42-01/10-RA-5/13

NOWOŚĆ – kl. III liceum i kl. IV technikum – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – RA-43-01/10-RA-4/14


Podręczniki do religii pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

na bazie Programu nauczania religii z 2001 r. i 2010 r. zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

PRZEDSZKOLE
nr programu AZ-0-03/2
4-latki – Z JEZUSEM – AZ-01-03/2-0
5-latki – Z JEZUSEM DO BOGA OJCA – AZ-02-03/2-0
Kl. „0” – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0

„KOCHAMY DOBREGO BOGA”
– nr programu AZ-0-01/10
3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12
5-latki (Kl. 0) – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11

SZKOŁA PODSTAWOWA
„JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI” –
nr programu AZ-1-01/1
Kl. I W DOMU BOŻYM I RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/1-5
Kl. II – BLISCY SERCU JEZUSA – AZ-12-01/1-5
Kl. III – JEZUSOWA WSPÓLNOTA SERC – AZ-13-01/1-5

„W DRODZE DO WIECZERNIKA” –
nr programu AZ-1-01/10
Kl. I – JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/10-RA-1/11
Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – RA-12-01/10-RA-2/13
NOWOŚĆ – Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – RA-13-01/10-RA-1/14

„WEZWANI PRZEZ BOGA” –
nr programu AZ-2-01/1
Kl. IV – POWOŁANI PRZEZ BOGA OJCA – AZ-21-01/1-5
Kl. V – UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE – AZ-22-01/1-5
Kl. VI – UŚWIĘCENI W DUCHU ŚWIĘTYM – AZ-23-01/1-5

„POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr programu AZ-2-01/10
Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13
Kl. V – WIERZĘ W BOGA – RA-22-01/10-RA-3/13
NOWOŚĆ – Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – RA-23-01/10-RA-2/14


GIMNAZJUM
„WIERZYĆ CHRYSTUSOWI” –
nr programu AZ-3-01/1
Kl. I – JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA PRAWDĘ O BOGU I CZŁOWIEKU – AZ-31-01/1-2
Kl. II – JEZUS CHRYSTUS ZBAWIA – AZ-32-01/1-2
Kl. III – CHRYSTUS MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO UCZY I POSYŁA – AZ-33-01/1-2

„PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” –
nr programu AZ-3-01/10
Kl. I – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – AZ-31-01/10-RA-6/13
Kl. II – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – RA-32-01/10-RA-4/13
NOWOŚĆ – Kl. III – ŻYĆ W MIŁOŚCI BOGA – RA-3 3-01/10-RA-3/14


LICEUM I TECHNIKUM
„ŚWIADEK CHRYSTUSA” –
nr programu AZ-4-01/1
Kl. I liceum i kl. I technikum – ŚWIADECTWO WIARY – AZ-41-01/1-5
Kl. II liceum i kl. II technikum – ŚWIADECTWO NADZIEI – AZ-42-01/1-5
Kl. III liceum i kl. IV technikum – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI – AZ-43-01/1-5
Kl. III technikum – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – AZ-43w-01/1-5

„ŚWIADEK CHRYSTUSA”
– nr programu AZ-4-01/10
Kl. I – Świadek Chrystusa w Kościele AZ-41-01/10-RA-7/13
Kl. II – Świadek Chrystusa w ŚWIECIE – RA-42-01/10-RA-5/13
NOWOŚĆ – kl. III liceum i kl. IV technikum – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – RA-43-01/10-RA-4/14


Informacja MEN w sprawie zajęć z religii w przedszkolach – 2014 r.

Wiceprezydent Miasta Radomia Ryszard Fałek zwrócił się dnia 18.02.2014 r. pismem do Ministerstwa Edukacji Narodowej z następującą prośbą:
„jako organ prowadzący publiczne przedszkola proszę o przedstawienie jednoznacznego stanowiska w sprawie prowadzenia zajęć religii w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, tj. w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego”. Przekazujemy pełną odpowiedź MEN na kwestię nauczania religii w przedszkolach.
 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I WYCHOWANIA

DKOW.WEPW.5024.8.2014                
Warszawa, 24 lutego 2014 r.


Sz. P. Ryszard Fałek
Wiceprezydent Miasta Radomia


Szanowny Panie,
odpowiadając na pismo z dnia 18 lutego 2014 r. (EST.IV.4424.2.1.5.2014), uprzejmie informuję.

Zasady organizowania nauki religii w przedszkolach publicznych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem § 1 przywołanego rozporządzenia, w publicznych przedszkolach zajęcia z religii są organizowane na życzenie rodziców w ramach planu zajęć przedszkolnych. Są to zajęcia wychowawcze, prowadzone na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze zwierzchnie kościołów i związków wyznaniowych.

Definicję przedszkola publicznego zawiera art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Wymóg 5 godzin nie odnosi się wyłącznie do realizacji programu wychowania przedszkolnego, ale szerzej - do zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

W tym znaczeniu zajęcia z religii, w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci (około 15 minut dla dzieci w wieku 3-4 lat i około 30 minut dla dzieci w wieku 5-6 lat), są realizowane w ramach bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola zgodnie z § 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), a organizację pracy każdego oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem m.in. zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Oznacza to, że decyzja dotycząca wskazania konkretnego czasu, w którym odbywać się będzie nauka religii, należy do dyrektora przedszkola.
 

Z poważaniem

Alina Sarnecka
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
PROGRAM - DNIA BIERZMOWANYCH 
W SANKTUARIACH DIECEZJI RADOMSKIEJ - 10.05.2014 r.
„WIERZĘ W SYNA BOŻEGO”


Przygotowanie organizacyjne:
Propozycja pielgrzymki
– Pielgrzymka piesza
– Pielgrzymka rowerowa
– Pielgrzymka autokarowa
Zadania do wykonania:
– wytycznie szlaków, powiadomienie odpowiednich służb,
– dowiezienie młodzieży do „punktów startowych”,
– zapewnienie porządkowych z odpowiednimi uprawieniami,
– przygotowanie ekipy muzycznej,
– zapewnienie opieki dla każdej grupy.
Przygotowanie na katechezie:
– katecheza o pielgrzymowaniu z Chrystusem
– wybór ekipy muzycznej,
– lektorzy i służba liturgiczna

Spotkanie młodzieży gimnazjalnej w sanktuarium – godz. 10.30
Wspólny śpiew oraz przywitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty w duchu radości paschalnej
Celebracja chrzcielna – dziękczynienie za dar wiary 
Wprowadzenie
Liturgia Słowa
Homilia
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Przyjęcie znaków: wody i światła (indywidualne podejście do chrzcielnicy i wykonanie znaku krzyża oraz przyjęcie światła).
Adoracja Eucharystyczna i uwielbienie Jezusa Zmartwychwstałego obecnego wśród nas.
Rozważania i wspólny śpiew               
Modlitwa w ciszy (ok. 10 minut).
Uroczysta Liturgia Eucharystii – ok. godz. 13.00
Wprowadzenie
Liturgia Słowa – z dnia lub liturgii bierzmowania
Homilia – Wierność Chrystusowi w codziennym życiu
Przed błogosławieństwem – rozdanie obrazków przedstawiających Jezusa Chrystusa i nadrukiem wyznania wiary 
Apostolskie zadania.

Po zakończeniu liturgii – czas na posiłek

Spotkanie w duchu radości i świadectwa wiary  – ok. godz. 14.30
Wspólny śpiew i zabawy integracyjne
świadectwa wiary przygotowane przez młodzież
doświadczenie działania Ducha Świętego w naszym życiu.
 

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ LOGO DzB...Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza w III niedzielę Wielkiego Postu tj. 23 III 2014 r.

NA WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Dzień skupienia poprowadzi
ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński

na temat:
Dotknięci Świętością 
Spotkania młodych z bł. Janem Pawłem II

PROGRAM

10.00 – Rozpoczęcie w Kaplicy WSD – Duchu Święty przyjdź
            – Konferencja I
10.50 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania
11.20 – 11.30 – Kawa, herbata – refektarz
11.30 – Konferencja II  - aula bł. Jana Pawła II
12.30 – Msza Święta - kaplica WSD
14.00 – Wspólny posiłek
14.30 – Zakończenie dnia skupienia


Konspekty katechez związane z kanonizacją bł. Ojca Świętego Jana Pawła II

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przygotowała konspekty katechez związane z kanonizacją bł. Ojca Świętego Jana Pawła II na wszystkie poziomy nauczania do wykorzystania w Wielkim Poście. Katechezy te wpisują się w cały cykl przygotowań Kościoła w Polsce do wielkiego wydarzenia, jakim jest kanonizacja bł. Jana Pawła II.

W najbliższym czasie na stronie Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” www.dzielo.pl zostaną zamieszczone fragmenty filmów z pielgrzymek Jana Pawła II, które będzie można wyświetlić na katechezie, podczas liturgii i rekolekcji.
 

Konspekty do pobrania:

Etap 1 - kliknij, aby pobrać...
Etap 2 - kliknij, aby pobrać...
Etap 3 - kliknij, aby pobrać...
Etap 4 - kliknij, aby pobrać...
 SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W DIECEZJI RADOMSKIEJ

Wskazania katechetyczno-duszpasterskie do rekolekcji wielkopostnych – 2014 r.

I. Podstawy prawno-duszpasterskie rekolekcji szkolnych
A) Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii... (Dz. U. 1999 Nr 67, poz. 753, art. 10)
1. „Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.
2. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej.
3. Szczególną pieczę nad przygotowaniem rekolekcji sprawuje proboszcz wraz z nauczycielami religii. Wskazane jest, aby w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji włączyli się nauczyciele i rodzice”.

II. CELE I ZADANIA
1.  Rekolekcje wielkopostne są od wielu lat powszechnie przyjętą formą posługi duszpasterskiej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Celem rekolekcji wielkopostnych jest ożywienie życia religijnego, wewnętrzne nawrócenie i przygotowanie do sakramentu pojednania, odnowienie powszechnego powołania do świętości w Kościele, a tym samym pełniejsze przygotowanie do Eucharystii oraz nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i wzbudzenie pragnienia formacji w wybranej grupie parafialnej.

2. Rekolekcje trwają trzy dni. Zagospodarowanie czasu w okresie rekolekcji wymaga, aby uczniowie (zarówno dzieci jak i młodzież) przyszli na rekolekcje dwa razy dziennie. Wyjątek mogą stanowić uczniowie mieszkający w miejscowości odległej od kościoła. Wskazane jest wtedy drugie spotkanie w ciągu dnia z uczniami np. w kaplicy, szkole lub innym pomieszczeniu w pobliżu miejsca zamieszkania. Tam uczniowie pod kierunkiem księdza, siostry zakonnej czy katechety mogą odprawić np. Liturgię Słowa, Drogę Krzyżową.

3. Nie do pomyślenia jest, by uczniowie czas rekolekcji potraktowali jako dni wolne, pozbawione jasnych wskazań, jak je należy przeżyć. Stąd konieczne jest słowo Duszpasterza o rekolekcjach nie tylko do uczniów odbywających rekolekcje, ale także do rodziców, wychowawców i wszystkich wiernych. W słowie tym ważne jest ukazanie potrzeby modlitwy o owocne przeżycie rekolekcji przez dzieci i młodzież. Tę intencję należy uwzględnić szczególnie w modlitwie wiernych w niedziele poprzedzające rekolekcje.

4. W przeżywaniu rekolekcji wielkopostnych dzieci i młodzieży powinna uczestniczyć cała rodzina. Rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych. Do rodziców należy troska o wspólną modlitwą przed, w czasie i po rekolekcjach. Wskazane jest większe wyciszenie w domu – tak bardzo sprzyjające modlitwie i refleksji oraz stworzenie klimatu przepojonego miłością, życzliwością i gotowością pomocy. Rodzice powinni zapoznać się z planem rekolekcji i tematyką głoszonych konferencji. Winni zachęcić dzieci do rozmowy na poruszone w kazaniach tematy. Istotną pomocą może też być starannie dobrana lektura.

III. PRZYGOTOWANIE
1. Przygotowanie polega najpierw na dokładnej informacji o rekolekcjach i o ich szczególnym charakterze, jako czasu łaski. Informacja powinna objąć uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich wiernych. Powinna dotyczyć nie tylko zachęty do uczestnictwa, ogłoszenia o porządku rekolekcji, ale podkreślać religijny i duchowy charakter rekolekcji: konieczność nawrócenia i wpatrywania się w Tajemnicę Odkupienia, wezwanie do głębszej refleksji nad czasem, i możliwością uzyskania odpustu.
2. Informację o rekolekcjach należy łączyć z modlitwą w intencji dobrego przeżycia rekolekcji. W modlitwie tej powinni uczestniczyć wszyscy – a więc uczniowie, rodzice, nauczyciele. Cała parafia winna być zainteresowana rekolekcjami szkolnymi. W niedzielnej liturgii powinno być wezwanie o dar owocnych rekolekcji, a do chorych skierowana prośba o ofiarowanie cierpień w intencji rekolekcji.
3. Przed rekolekcjami przeprowadzamy katechezę, w której ukazujemy istotę rekolekcji i prowadzimy do zaangażowania uczniów. Katecheza może być oparta na tekście biblijnym np. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Umożliwiamy uczniom skorzystanie ze skrzynki zapytań dotyczącej spowiedzi i problemów wiary.
4. Rekolekcje przeprowadzamy w kościołach parafialnych lub wyznaczonych kościołach np. rektorskich. Nabożeństwa rekolekcyj­ne odbywają się dwa razy na dzień.
5. W niedzielę poprzedzającą rekolekcje należy wygłosić naukę do rodziców. Usilnie zapraszany rodziców do uczestnictwa wraz z uczniami w rekolekcjach.
6. Organizując rekolekcje, należy zwrócić uwagę na wcześniejsze przygotowanie i zaplanowanie rekolekcji, warunki duszpasterskie i szkolne, przygotowanie wspólnych śpiewów z dziećmi i młodzieżą, Drogi Krzyżowej, inscenizacji, spotkań z zaproszonymi gośćmi oraz propozycji zadań domowych itd.
8. Zawierzenie rekolekcji Matce Bożej.                                                                                        

IV. PO REKOLEKCJACH
1. Modlitwa dziękczynna za łaski otrzymane w czasie rekolekcji.
2. Odwoływanie się na katechezie do postanowień rekolekcyjnych. Oczywiście – zawsze w ciszy, bez jakiejkolwiek formy ujawniania.
3. Zachęta do comiesięcznej spowiedzi i Komunii świętej.
4. Wspólna modlitwa o wytrwanie w dobrych postanowieniach.
5. Przypomnienie, że Bóg wspomaga wszystkich, którzy chcą dobrze czynić. Odwołanie się do słów Chrystusa, że „każdą latorośl, która przynosi owoc, Ojciec oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy” (por. J 15,2).
6. Rozbudzenie nadziei przez zawierzenie Matce Bożej.

 


Dyrektor
Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej
Ks. Stanisław Łabendowicz


Radom, 28 lutego 2014 r.


Z A P R O S Z E N I E

J.E. Ksiądz Biskup Henryk Tomasik zaprasza PT. Księży Proboszczów z Radomia
i Księży Prefektów szkół radomskich odpowiedzialnych za rekolekcje szkolne na spotkanie
w poniedziałek 24 lutego 2014 r. o godz. 15.00
w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezji Radomskiej ul. Malczewskiego 1.


Dyrektor
Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej
Ks. Stanisław Łabendowicz


 

 


Z A P R O S Z E N I E

Najbliższe spotkanie czwartkowe katechetów Radomia

13.02.2014, godz. 17.30

na temat:
- Pytania moralne młodego pokolenia - ks. dr Jarosław Wojtkun
- Przygotowanie do rekolekcji wielkopostnych -  ks. Stanisław Łabendowicz


Z A P R O S Z E N I E

J. E. Ksiądz Biskup Henryk Tomasik zaprasza PT. Księży Prefektów szkół radomskich na spotkanie

29 stycznia 2014 r. o godz. 19.00
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
.

Spotkanie poświęcone szkolnym rekolekcjom wielkopostnym odbędzie się
w WSD w auli im. Biskupa Edwarda Materskiego (na II piętrze, nad Radiem Plus).


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza w sobotę 18 I 2014 r. na:

REJONOWY ZJAZD DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

na temat:

KSZTAŁTOWANIE WIARY
W SYNA BOŻEGO – CHRZEST, NAWRÓCENIE

P R O G R A M

9.30 – Msza Święta
10.30-11.10 – Wykład – „Kształtowanie wiary w Syna Bożego – chrzest, nawrócenie” – aula bł. Jana Pawła II
11.10-11.30 – Kawa, herbata – refektarz
11.25 – Katecheza – aula bł. Jana Pawła II – omówienie
12.15 – Rekolekcje szkolne – prezentacje i ogłoszenia
13.10 – ZakończenieKATECHEZA
W SŁUŻBIE WIARY

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
Radom 2013


W grudniu 2013 r., nakładem Wydawnictwa Diecezji Radomskiej AVE, ukazała się książka pt. Katecheza w służbie wiary, pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza. Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas sympozjum katechetycznego, które odbyło się 27 października 2012 r., a zostało zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej oraz artykułów powiązanych tematycznie. Książka może służyć w katechezie do pogłębienia i rozumienia problemu wiary, ale również do prowadzenia katechez i spotkań w grupach, stowarzyszeniach, zespołach synodalnych jako głębsze uzasadnienie wiary w dzisiejszej rzeczywistości, ścierania się poglądów a także konfrontacji wiary wobec nowych zagrożeń.

Spis treści:

Słowo Biskupa -  TOC o "1-5" h z ks. bp Henryk Tomasik    5

Wprowadzenie - ks. Stanisław Łabendowicz    7

Główne wyzwania II Soboru Watykańskiego
ks. prof. UKSW dr hab. Marek Jagodziński    9

Rola Katechizmu Kościoła Katolickiego w ukazywaniu istoty wiary chrześcijańskiej
ks. dr Marek Dziewiecki    29

Powołanie chrześcijańskie jako doświadczenie wiary
ks. dr Jarosław Wojtkun    45

Świadkowie wiary w przekazie katechetycznym
ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj    53

Wiara w dialogu z kulturą
ks. dr Piotr Turzyński    61

Współczesna apologia wiary chrześcijańskiej
ks. dr Daniel Swend    78

Współczesne sposoby komunikowania wiary w praktyce Kościoła
ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda    91

Wychowanie w wierze podstawowym zadaniem katechezy
ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Łabendowicz    107

Liturgia jako miejsce wzrostu wiary i źródło jej dynamicznego przekazu
-  TOC o "1-5" h z ks. prof. UKSW dr hab. Kazimierz Matwiejuk     121

Odkryć na nowo treść wiary celebrowanej
ks. dr Tomasz Herc    132

Doświadczenie religijne w komunikacji wiary w kontekście nowej ewangelizacji
ks. dr Sławomir Płusa    140

Orędzie o wierze wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej w liście apostolskim bł. Jana Pawła II „Św. Jan od krzyża, mistrz w wierze”
prof. UKSW dr hab. Elżbieta Matulewicz    155

Katecheza uczy odpowiedzialności społecznej za to, w co się wierzy
ks. prof. dr hab. Marian Włosiński    167

Znaczenie nauczania Benedykta XVI o wierze dla katechety
ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski    178

Kapłańskie wychowywanie w wierze - „być solą ziemi”
ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski    186

Urzeczywistnienie misji chrześcijańskiej w Roku Wiary
ks. dr Władysław Kądziołka    198

Książka: Katecheza w służbie wiary jest do nabycia w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezji Radomskiej (u. Malczewskiego 1).


19 grudnia 2013 r. godz. 17.30
Spotkanie opłatkowe katechetów Radomia.


12 grudnia 2013 r.

Spotkanie czwartkowe katechetów Radomia.

temat:
Znaczenie przykazań kościelnych. Aktualna interpretacja  IV przykazania
- ks. dr Jarosław Wojtkun
 

kliknij, aby pobrać schemat wykładu...


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza w niedzielę 1 XII 2013 r.

NA ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.


Dzień skupienia poprowadzi
ks. prof. dr hab. Jan Kochel
na temat:


GŁOSZENIE KERYGMATU W PROCESIE NOWEJ
EWANGELIZACJI I KATECHEZY


kliknij, aby pobrać konspekt...

P R O G R A M
:
10.00 – Rozpoczęcie w Kaplicy WSD – Duchu Święty przyjdź
           – Konferencja I
10.50 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania
11.20 – 11.30 – Kawa, herbata – refektarz
11.30 – Konferencja II  - aula bł. Jana Pawła II
12.30 – Msza Święta - kaplica WSD
14.00 – Wspólny posiłek
14.30 – Zakończenie dnia skupienia


SPOTKANIE FORMACYJNE DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH
I SIÓSTR ZAKONNYCH - 23 listopada 2013 r.


Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, u. Młyńska 23/25

Program spotkania:

9.30 – Msza Św. – kaplica seminaryjna
10.30 – „Ideologia gender i jej zagrożenia” – ks. rektor dr Jarosław Wojtkun – aula bł. Jana Pawła II
(Kliknij, aby pobrać prezentację)
11.20 – Refektarz – przerwa na kawę i herbatę
11.45 – „Możliwości prowadzenia w szkole tzw. „godzin dodatkowych” i „kół zainteresowań” – prezentacje –  aula bł. Jana Pawła
12.40 – Aktualne problemy związane z organizacją katechezy – aula bł. Jana Pawła II
13.00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
i Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL


zapraszają 19 X 2013 r. na

Sympozjum katechetyczne 

pt. Chrystocentryzm nauczania i posługi
Biskupa Edwarda Materskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25

P R O G R A M:


godz. 9.30 – Msza Święta koncelebrowana w kaplicy WSD

 

godz. 10.30 – Wprowadzenie i syntetyczne  wykłady (Aula bł. Jana Pawła II)
– Aspekty moralne w nauczaniu Bpa E. Materskiego – ks. dr Jarosław Wojtkun
– Chrystocentryzm w katechezie – ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz
– Wychowanie Chrystocentryczne  – ks. dr Marek Dziewiecki
– Troska o katechezę w systemie szkolnym – ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
– Ćwiczenia katechetyczne i tzw. „lekcje otwarte” – ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
– Metodyka katechezy i „ skrzynka pytań” – s. mgr Elżbieta Gajowiak i mgr Ewa Majcher

 

godz. 11.55 -12.15 – Przerwa na kawę i herbatę
– Wymiar pastoralny posługi Biskupa E. Materskiego – ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
– Duszpasterstwo praktyczne u Biskupa E. Materskiego – ks. prałat Edward Poniewierski
– Wypowiedzi katechetów
– Podsumowanie i błogosławieństwo –  Biskup Radomski Henryk Tomasik


XIII Dzień Papieski: Jan Paweł II – Papież Dialogu

13 października będziemy obchodzili XIII Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II – Papież Dialogu. Do parafii zostały już przesłane plakaty oraz pakiety do kwesty na stypendia edukacyjne. Materiały kaznodziejskie (interpretacja hasła, kazania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozważania różańcowe i apel jasnogórski), katechetyczne (na wszystkie poziomy nauczania) oraz graficzne są dostępne na stronie: www.dzielo.pl Będę wdzięczny za przekazanie tych informacji katechetom. Warto z tej okazji udekorować kościół czy sale katechetyczne. Pomocą przy organizacji Dnia Papieskiego służą stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z danej parafii czy szkoły.
Wybrane programy Telewizji Publicznej z okazji XIII Dnia Papieskiego:
 

Sobota, 12 października:
TVP2: 16:50 – Transmisja wręczenia nagród TOTUS na Zamku Królewskim w Warszawie
TVP1: 20:00 – Orędzie zapowiadające XIII Dzień Papieski
 

Niedziela, 13 października:
TVP1: 15:50 – Transmisja koncertu galowego XIII Dnia Papieskiego.
Zebrane w tym roku środki na stypendia najlepiej przesłać bezpośrednio na konto Fundacji (numer podany w pakietach), ewentualnie za pośrednictwem Kurii Diecezji Radomskiej.
Warunki uzyskania stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:
    •    nauka w 2 klasie gimnazjum (od 2 klasy szkoły gimnazjalnej rozpoczyna się trwający do końca studiów program stypendialny dla tego samego stypendysty)
    •    średnia ocen minimum 4,8 lub potwierdzone, wyjątkowe osiągnięcia w jednej dziedzinie
    •    zamieszkanie w miejscowości do 20 tys. osób
    •    średni dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający 0,7 najniższej średniej krajowej brutto (w tej chwili to 1050 zł)
    •    rekomendacja proboszcza, dyrektora szkoły, wychowawcy klasy i katechety
    •    kompletne wypełnienie wniosku elektronicznego i papierowego
    •    wyrażenie zgody na realizację regulaminu stypendialnego (uczestniczenie w zjazdach diecezjalnych i obozach ogólnopolskich)
    •    pozytywna ocena Diecezjalnej Komisji Stypendialnej

Z racji znacznej liczby wnioskujących nowi stypendyści zostaną wyłonieni w drodze konkursu, z uwzględnieniem wszystkich elementów podanych powyżej. W tej sprawie uprzejmie proszę o kontakt po 5 listopada.
 

ks. Dariusz Kowalczyk
Członek Zarządu Fundacji Konferencji Episkopatu Polski
Dzieło Nowego Tysiąclecia

 

Tel.: 608 610 640    
E – mail: dariusz.kowalczyk@dzielo.pl    
www.dzielo.pl

 

Kliknij, aby pobrać konspekty lekcji religii, które nawiązują do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego "Jan Paweł II - Papież Dialogu"


Sprawozdania wrześniowe z katechizacji w diecezji radomskiej

 

Przedszkole
kliknij, aby pobrać sprawozdanie...

 

Szkoła Podstawowa
kliknij, aby pobrać sprawozdanie...

 

Gimnazjum
kliknij, aby pobrać sprawozdanie...

 

Szkoły ponadgimnazjalne
kliknij, aby pobrać sprawozdanie...


Biskup Radomski
Henryk Tomasik

 

Czcigodni Księża Prefekci
Drogie Siostry zakonne
Drodzy Katecheci świeccy 
 W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego 2013/2014 zapraszam Księży prefektów, Siostry zakonne oraz Katechetów świeckich na ogólnodiecezjalny zjazd katechetyczny w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu:

29 sierpnia 2013 r. (czwartek), godz. 9.30 – siostry zakonne i katecheci świeccy;


31 sierpnia 2013 r. (sobota), godz. 9.30 – księża i zakonnicy.


Program spotkania:
9.30 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Henryka Tomasika –  kaplica seminaryjna
10.30 – wystąpienie mgr Doroty Sokołowskiej, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu; aula bł. Jana Pawła II
– Wierzę w Syna Bożego – wykład – ks. mgr lic. Tomasz Herc;
– Spotkanie młodych w Rio de Janeiro i Radomiu – ks. dr Marek Adamczyk
11.30 – przerwa na kawę i herbatę
11.50 – Aktualne problemy związane z organizacją katechezy na terenie diecezji radomskiej;
13.00 – Biskup Radomski Henryk Tomasik: podsumowanie i zakończenie spotkania.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, a w przypadku ewentualnych trudności proszę o usprawiedliwienie swojej nieobecności w Wydziale Katechetycznym.
 

+ Henryk Tomasik
  Biskup Radomski


Radom, 19 sierpnia 2013 r.


Komunikat dotyczący Pierwszej Komunii Świętej w diecezji radomskiej 
 
  W związku z nowelizacją ustawy oświatowej Konferencja Episkopatu Polski, uchwałą z dnia 28 września 2010 roku ustaliła, że dzieci będą przystępowały do Pierwszej Komunii Świętej w klasie trzeciej. Natomiast Komisja Wychowania Katolickiego w porozumieniu z Radą Stałą Konferencji Episkopatu Polski, 14 marca 2012 roku, wydała w tej w sprawie, komunikat informujący o terminie Pierwszej Komunii Świętej na koniec pierwszego cyklu edukacyjnego, czyli w klasie trzeciej. Ustalenia te są zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzonej przez Konferencję Episkopatu Polski, 8 marca 2010 r. w Warszawie oraz w opracowanym do niej i przyjętym przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski Programie nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach.

   Wobec powyższych zmian, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, informuję, że w diecezji radomskiej Pierwsza Komunia Święta będzie udzielana pod koniec klasy trzeciej szkoły podstawowej. 

  Bardzo proszę Drogich Rodziców o pogłębianie współpracy z Duszpasterzami i Katechetami w celu dobrego przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, aby w tym uroczystym dniu najważniejszy był Chrystus i dobro duchowe dziecka. Niech temu przygotowaniu towarzyszy świadectwo żywej wiary rodziców, wspólna modlitwa, wprowadzanie dzieci w coraz głębsze przeżywanie niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. 

  Niezwykle ważna jest rola rodziców w przygotowaniu dziecka do Pierwszej Komunii Świętej i ich troska o dalszy rozwój życia duchowego całej rodziny. Wyrazem tego jest okazywana pomoc dziecku w systematycznym uczestnictwie w niedzielnej Mszy Świętej, rozwijanie życia modlitwy, życia sakramentalnego, a także zainteresowanie katechezą w następnych klasach. 

  Uroczysty dzień Pierwszej Komunii Świętej, dzień pierwszego, pełnego uczestnictwa w Eucharystii, niech stanie się rzeczywiście początkiem pogłębionej przyjaźni dziecka z Chrystusem.

  Na trud podejmowania wielkiej odpowiedzialności za wiarę młodego pokolenia z serca wszystkim błogosławię.
  
 

Biskup Radomski
Henryk Tomasik

Radom, 10 maja 2013 r.


Nowe programy i podręczniki do katechezy

Nowe podręczniki pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza na bazie Programu nauczania religii z 2010 roku zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski:

PRZEDSZKOLE

„KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10

3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12
PLAN EDUKACJI  - kliknij, aby pobrać...
5-latki (Kl. 0) – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11
PLAN EDUKACJI - kliknij, aby pobrać...

SZKOŁA PODSTAWOWA
„W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10

Kl. I – JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/10-RA-1/11
KRYTERIA OCENIANIA - klasa I - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa I - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – RA-12-01/10-RA-2/13
KRYTERIA OCENIANIA - klasa II - kliknij, aby pobrać...


NOWOŚĆ – Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – RA-13-01/10-RA-1/14
 
„POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr programu AZ-2-01/10


Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13
KRYTERIA OCENIANIA - klasa IV - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa IV - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. V – WIERZĘ W BOGA – RA-22-01/10-RA-3/13
KRYTERIA OCENIANIA - klasa V - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa V - kliknij, aby pobrać...

 NOWOŚĆ – Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – RA-23-01/10-RA-2/1
GIMNAZJUM
„PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

Kl. I – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – RA-31-01/10-RA-1/12
KRYTERIA OCENIANIA - klasa I - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa I - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. II – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – RA-32-01/10-RA-4/13
KRYTERIA OCENIANIA - klasa II - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa II - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. III – ŻYĆ W MIŁOŚCI BOGA – RA-3 3-01/10-RA-3/14

 LICEUM I TECHNIKUM
„ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/10

Kl. I – ŚWIADEK CHRYSTUSA W KOŚCIELE – RA-41-01/10-RA-1/12
KRYTERIA OCENIANIA - klasa I - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa I - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. II – ŚWIADEK CHRYSTUSA W ŚWIECIE – RA-42-01/10-RA-5/13
KRYTERIA OCENIANIA - klasa II - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa II - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – kl. III liceum i kl. IV technikum – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – RA-43-01/10-RA-4/14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tematy Klasy II LO - 2013 red. S. Łabendowicz - Kliknij, aby pobrać...


Dzień skupienia dla katechetów świeckich diecezji radomskiej odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu ul Młyńska 23/25 w III niedzielę Wielkiego Postu - 3 marca 2013 r.
Dzień skupienia poprowadzi ks. Infułat prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.


 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
w Radomiu
szkoły podstawowe:
5-7 marca 2014 r. (od Popielca)

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
26-28 marca 2014 r. (po III niedz. Wielkiego Postu)

w całej diecezji
szkoły ponadgimnazjalne:
26-28 marca 2014 r. (po III niedz. Wielkiego Postu)


Podręczniki do religii pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

na bazie Programu nauczania religii z 2001 r. i 2010 r. zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

PRZEDSZKOLE
nr programu AZ-0-03/2
4-latki – Z JEZUSEM – AZ-01-03/2-0
5-latki – Z JEZUSEM DO BOGA OJCA – AZ-02-03/2-0
Kl. „0” – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0

„KOCHAMY DOBREGO BOGA”
– nr programu AZ-0-01/10
3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12
5-latki (Kl. 0) – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11

SZKOŁA PODSTAWOWA
„JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI” –
nr programu AZ-1-01/1
Kl. I W DOMU BOŻYM I RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/1-5
Kl. II – BLISCY SERCU JEZUSA – AZ-12-01/1-5
Kl. III – JEZUSOWA WSPÓLNOTA SERC – AZ-13-01/1-5

„W DRODZE DO WIECZERNIKA” –
nr programu AZ-1-01/10
Kl. I – JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/10-RA-1/11
NOWOŚĆ
– Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – RA-12-01/10-RA-2/13
NOWOŚĆ – Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – RA-13-01/10-RA-1/14


„WEZWANI PRZEZ BOGA” –
nr programu AZ-2-01/1
Kl. IV – POWOŁANI PRZEZ BOGA OJCA – AZ-21-01/1-5
Kl. V – UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE – AZ-22-01/1-5
Kl. VI – UŚWIĘCENI W DUCHU ŚWIĘTYM – AZ-23-01/1-5

„POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr programu AZ-2-01/10
Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13
NOWOŚĆ
– Kl. V – WIERZĘ W BOGA – RA-22-01/10-RA-3/13
NOWOŚĆ – Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – RA-23-01/10-RA-2/14


GIMNAZJUM
„WIERZYĆ CHRYSTUSOWI” –
nr programu AZ-3-01/1
Kl. I – JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA PRAWDĘ O BOGU I CZŁOWIEKU – AZ-31-01/1-2
Kl. II – JEZUS CHRYSTUS ZBAWIA – AZ-32-01/1-2
Kl. III – CHRYSTUS MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO UCZY I POSYŁA – AZ-33-01/1-2

„PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” –
nr programu AZ-3-01/10
Kl. I – SPOTKANIE ZE SŁOWEM AZ-31-01/10-RA-6/13
NOWOŚ
Ć – Kl. II – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – RA-32-01/10-RA-4/13
NOWOŚĆ – Kl. III – ŻYĆ W MIŁOŚCI BOGA – RA-3 3-01/10-RA-3/14


LICEUM I TECHNIKUM
„ŚWIADEK CHRYSTUSA” –
nr programu AZ-4-01/1
Kl. I liceum i kl. I technikum – ŚWIADECTWO WIARY – AZ-41-01/1-5
Kl. II liceum i kl. II technikum – ŚWIADECTWO NADZIEI – AZ-42-01/1-5
Kl. III liceum i kl. IV technikum – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI – AZ-43-01/1-5
Kl. III technikum – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – AZ-43w-01/1-5

„ŚWIADEK CHRYSTUSA”
– nr programu AZ-4-01/10
Kl. I – Świadek Chrystusa w Kościele AZ-41-01/10-RA-7/13
NOWOŚ
Ć – Kl. II – Świadek Chrystusa w ŚWIECIE – RA-42-01/10-RA-5/13
NOWOŚĆ – kl. III liceum i kl. IV technikum – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – RA-43-01/10-RA-4/14


Ogólnodjecezjalny Zjazd Katechetyczny
Wyższe Seminarium Duchowne
8 czerwca 2013 r., WSD, godz. 9.30


Komunikat dotyczący Pierwszej Komunii świętej

W związku z uchwaloną przez Parlament nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, Komisja Wychowania Katolickiego w porozumieniu z Radą Stałą KEP podjęła decyzję, aby zachować wcześniej praktykowany termin Pierwszej Komunii św., do której dzieci przystępują w wieku 9 lat, a także zasadę, że dzieci uczęszczające do tego samego oddziału klasowego przyjmują Pierwszą Komunię św. w tym samym roku niezależnie od wieku.
W szczególności:
a) dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 7 lat, realizują program dwuletni katechezy szkolnej oraz parafialnej i dla nich Pierwsza Komunia św. powinna być w klasie II,
b) dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, realizują trzyletni program przygotowania i przystępują do Pierwszej Komunii św. w klasie III,
c) w klasach mieszanych, czyli tych, do których uczęszczają dzieci rozpoczynające naukę w wieku 6 i 7 lat, należy przyjąć zasadę, że do Pierwszej Komunii św. dzieci przystąpią w klasie II. Uwzględniając jednak sytuację religijno-moralną rodzin, warto rozważyć w diecezjach propozycję przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii św. w klasie III.
W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego bp Marek Mendyk


Zgodnie ze wskazaniami Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski Sakramentu Bierzmowania powinno się udzielać na zakończenie trzeciej klasy gimnazjum. W Biuletynie Katechetycznym nr 2, 4 oraz 6 został podany program przygotowania młodzieży gimnazjalnej do Sakramentu Bierzmowania w Diecezji Radomskiej. W trosce o dobre przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania należy rozłożyć całość przygotowania na trzy lata gimnazjum. Sakrament bierzmowania jest udzielany młodzieży trzecich klas gimnazjalnych. Będziemy podawać materiały do comiesięcznych spotkań w parafii w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.


Przypominamy, że obowiązkiem katechety jest zgłosić do Wydziału Katechetycznego nieobecność przekraczającą 10 dni zajęć w szkole. Księża Dziekani i księża proboszczowie i mają obowiązek czuwania nad systematyczną pracą katechetów w szkole.


Na rejonowe spotkania katechetów zapraszani są katecheci świeccy, siostry zakonne i księża prefekci oraz dekanalni wizytatorzy religii.