A A A

Aktualności

 

 

 


KLIKNIJ, ABY POBRAĆ BANER...

 


 

KARTA PERSONALNA KATECHETY - kliknij, aby pobrać...

 


 

 

 

 

 

REKRUTACJA NA STUDIA

W INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM W RADOMIU

przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – Sekcja Św. Jana Chrzciciela

w roku akademickim 2019/2020

 

od 20 maja do 20 września 2019 roku

 

W związku z potrzebą przygotowania osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej proponujemy niestacjonarne 5-letnie magisterskie studia teologiczno-katechetyczne i niestacjonarne 3-semestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym w Instytucie Teologicznym w Radomiu pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w piątki od godz. 16.00 i soboty od godz. 8.30.

 

Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych w zależności od ich rodzaju umożliwia:

– uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych (studia podyplomowe) oraz szkołach średnich (studia magisterskie);

– uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);

– pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

 

Czas trwania studiów:

Magisterskie studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 10 semestrów

Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 3 semestry

 

Koszt studiów:

85,00 zł – opłata wpisowa

800,00 zł – opłata za semestr

 

Student studiów magisterskich PWTW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

– stypendium socjalnego;

– stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

– stypendium rektora dla najlepszych studentów;

– zapomogi.

 

Dokumenty można składać od 20 maja do 20 września 2019 roku w sekretariacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1).

 

Kontakt:

Instytut Teologiczny w Radomiu

przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

Sekcja Św. Jana Chrzciciela

26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1

http://itradom.eu/

 

Sekretariat:

tel. 48 330 91 82

email: sekretariatitr@onet.pl

 

 

Dyrektor Instytutu Teologicznego w Radomiu

ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 


 

 

 

SPOTKANIE WIELKANOCNE KATECHETÓW RADOMSKICH

 

 

 

 

Spotkanie wielkanocne dla katechetów radomskich z udziałem JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2019 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (ul. Malczewskiego 1).

 

 

Serdecznie zapraszam

 

 

Dyrektor
Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezji Radomskiej

   

ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 6 kwietnia 2019 r.

 

na:

  

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH

 

 

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu 

ul. Młyńska 23/25 

 

 

 

PROGRAM

 

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna
             Homilia ks. dr Wojciech Wojtyła

 

10.30-11.10 – Wykład pt. Duch Święty uzdalnia do świadectwa i apostolstwa
                            
– ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

11.10-11.30 – Kawa, herbata refektarz

 

11.30 – Katecheza pt. Duch Święty uzdalnia do świadectwa i apostolstwa
               
– mgr Agnieszka Glibowska oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15
                       w Radomiu

 

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą

 

12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 


 

 

 

ROZPOCZĘŁY SIĘ REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA MŁODZIEŻY

„JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM

(Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Budowlanych, Radom)