A A A

Aktualności

 

 

 

 


 

 

INFORMACJE

O SPOSOBIE FUNKCJONOWANIA

WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

od 16. marca 2020 r. do odwołania


 

 

Wydział Katechetyczny

 

  • dla księży i osób zakonnych - dostępny w godz.9.00-13.00 (z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa);
     
  • dla osób świeckich – dostępny jedynie po uprzednim umówieniu wizyty w godz. 9.00-13.00. 

 

 

UWAGA: Wejście do kurii – wyłącznie przez dziedziniec od ul. Tybla.

 

 

W Wydziale Katechetycznym przyjmujemy tylko konieczne sprawy do załatwienia, a wszystkich katechetów zachęcamy do kontaktu telefonicznego (48 340 62 38) w godz. 9.00-13.00 albo mailowego: webmasterwydzial@petrus.opoka.org.pl) w godz. 9.00-13.00.


 

Dziękujemy za zrozumienie dla wprowadzanych zmian.

 

 

 

 


 

 

 

UWAGA! PILNE!

 

 

Katecheci świeccy diecezji radomskiej,


DZIEŃ SKUPIENIA KATECHETÓW planowany na godz. 10.00 w najbliższą niedzielę 15 marca 2020 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu z powodu zagrożenia epidemiologicznego zostaje ODWOŁANY!

 

 

 

Wydział Katechetyczny
Kurii Diecezji Radomskiej

 

 

 

 


 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

W imieniu JE Ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej zaprasza PT. Czcigodnych Księży Prefektów i Księży Wikariuszy oraz Katechetów świeckich, uczących w szkołach ponadpodstawowych w Radomiu i odpowiedzialnych za szkolne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży w dn. 18-20 marca 2020 r., na spotkanie organizacyjne, które odbędzie we wtorek 10 marca 2020 r. o godz. 19.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, ul. Młyńska 23/25 (aula Bpa Edwarda Materskiego, II piętro, nad Radiem Plus).

 

 

Dyrektor
Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

 

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


 

 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 11 stycznia 2020 r.

 

na:

  

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH

I SIÓSTR ZAKONNYCH

 

  

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25
 

 

 

 

PROGRAM

  

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna

 

10.30-11.00 – Wykład pt. Eucharystia jako uczta
                             
– ks. mgr Michał Podsiadły

 

– Jak przygotować uczniów do udziału we Mszy Świętej?
    – katecheci dzielą się doświadczeniem

 

11.00-11.25 – Kawa, herbata – refektarz

 

11.30 – Katecheza pt. Msza Święta ucztą Pańską
                
– mgr Iwona Chrząstowska oraz uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej
                    w Natolinie

 

12.15 – Ogłoszenia i aktualne problemy związane z katechezą

 

12.30 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 

 


 

 

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

 

 


 

 

Spotkanie opłatkowe dla katechetów radomskich z udziałem JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika odbędzie się w środę 18 grudnia 2019 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (ul. Malczewskiego 1).

 

Serdecznie zapraszam

 

 

Dyrektor

Wydziału Katechetycznego

Kurii Diecezji Radomskiej

 

ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

  

 


 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w niedzielę 1 grudnia 2019 r.

 

na:

  

 

 

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA

 

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH

 

 

  

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25 

 

 

 

Dzień skupienia poprowadzi

ks. dr Grzegorz Głąb, KUL

 

 

na temat:

EUCHARYSTIA TAJEMNICĄ WYZNAWANĄ

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

10.00 – Rozpoczęcie Duchu Święty, przyjdź – kaplica WSD
                –
Konferencja I

 

10.40 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – kaplica WSD
               (możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania)

 

11.20 – Kawa, herbata – refektarz

 

11.40 Konferencja II aula Jana Pawła II

 

12.30 – Msza Święta
                pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika
– kaplica seminaryjna


13.45 – Posłanie i błogosławieństwo

 

 

 


 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 23 listopada 2019 r.

 

na:

  

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH

 

  

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25 

 

 

 

PROGRAM

  

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna
             Homilia  ks. dr Wojciech Wojtyła

 

10.25-10.45 – Kawa, herbata – refektarz

 

10.45 – Katecheza pt. Msza Święta ofiarą Chrystusa i Kościoła
                
– s. mgr Agnieszka Szeląg oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 
                       w Radomiu

 

11.45-12.15 – Wykład pt. Eucharystia jako ofiara
                             
– ks. dr Marcin Dąbrowski

 

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą

 

12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 


 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 28 września 2019 r.

 

na:

  

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH

 

 

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu 

ul. Młyńska 23/25 

 

 

 

PROGRAM

 

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna
             Homilia ks. dr Wojciech Wojtyła

 

10.30-11.10 – Wykład pt. Eucharystia jako pamiątka
                            
– ks. dr Marcin Dąbrowski

 

11.10-11.30 – Kawa, herbata refektarz

 

11.30 – Katecheza pt. Eucharystia pamiątką Paschy Jezusa Chrystusa
               
– s. mgr Małgorzata Rusek oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
                       w Radomiu

 

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą

 

12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 


 

 

 

KARTA PERSONALNA KATECHETY

(kliknij ikonę, aby pobrać plik)

 

 

 

                   

 

 


 

 

APEL KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP DO RODZICÓW

WS. DEPRAWACJI W SZKOŁACH

 

„Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje. Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie”.

 

* Wzór oświadczenia dostępny na stronie: https://opoka.news/apel-komisji-wychowania-katolickiego-kep-do-rodzicow-ws-deprawacji-w-szkolach lub poniżej: