AktualnościKLIKNIJ, ABY POBRAĆ BANER...


KARTA PERSONALNA KATECHETY - kliknij, aby pobrać...
 

V ROCZNICA ŚMIERCI
KSIĘDZA BISKUPA EDWARDA MATERSKIEGO

 

 

 


24 marca 2017 r. (piątek) obchodzimy 5. rocznicę śmierci Księdza Biskupa Edwarda Materskiego.
Zapraszamy do radomskiej Katedry na godz. 18.00, gdzie będziemy sprawowali Mszę Świętą za zmarłego pierwszego Pasterza naszej diecezji.
Wcześniej, o godz. 17.35,
radomscy katecheci będą modlić się przy grobie śp. Księdza Biskupa Edwarda Materskiego na cmentarzu przy ul. Limanowskiego 72.

 

 

 


 

 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej

zaprasza w niedzielę 19 III 2017 r.

NA WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

 

Dzień skupienia poprowadzi

 

JE Ksiądz Biskup Henryk Tomasik

 

na temat:

 

„Idźcie i głoście”

 

 

PROGRAM

 

10.00 – Rozpoczęcie w kaplicy WSD – Konferencja I

 

10.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu –
               możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania

 

11.20 – 11.40 Kawa, herbata – refektarz

 

11.40 – Konferencja II – „Eucharystia buduje Kościół” – aula św. Jana Pawła II

 

 

12.30 – Msza Święta – kaplica WSD
               pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Henryka Tomasika

 

13.30 – Wspólny posiłek – refektarz

 


 

ZAPROSZENIE

Zapraszam na spotkanie P.T. Księży odpowiedzialnych z dekanatów za przygotowanie Dnia Bierzmowanych, który został zaplanowany na sobotę 22 kwietnia 2017 r. w sanktuariach diecezji radomskiej.

Spotkanie programowo-organizacyjne odbędzie się w czwartek 16 marca 2017 r. o godz. 15.30 w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezji Radomskiej ul. Malczewskiego 1.

 

Dyrektor

Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

                                          Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

Ogłoszenia Wydziału Katechetycznego

Kurii Diecezji Radomskiej

 

 

1. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej zaprasza PT. Księży Prefektów katechizujących w Radomiu na spotkanie organizacyjne dotyczące tegorocznych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży. Spotkanie odbędzie się z udziałem JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika 31 stycznia 2017 r. o godz. 19.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu (aula Bpa Edwarda Materskiego). Spotkanie jest obowiązkowe.


Program spotkania:

Wprowadzenie – JE Ks. Biskup Henryk Tomasik

Troska o rekolekcje szkolne

Prezentacje form i sposobów realizacji rekolekcji

Dzielenie się doświadczeniami z poprzednich rekolekcji

Podsumowanie i błogosławieństwo – JE Ks. Biskup Henryk Tomasik

 

2. W Wydziale Katechetycznym można odebrać zaświadczenia dla dyrekcji szkół o planowanych rekolekcjach wielkopostnych dla dzieci i młodzieży. Przypominamy, że zgodnie z § 10 pkt 2 Rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 roku „o terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej”.

 

3. Szkolne rekolekcje wielkopostne 2017 w Radomiu: szkoły podstawowe – 1-3 marca 2017 (od środy popielcowej), gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – 22-24 marca 2017 (po III Niedzieli Wielkiego Postu). Natomiast w całej diecezji – szkoły ponadgimnazjalne – 22-24 marca 2017 (po III Niedzieli Wielkiego Postu).

 

4. Maturzystów zapraszamy do wzięcia udziału w jednodniowej pielgrzymce na Jasną Górę. Pielgrzymka odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. Organizacja wyjazdu i opieka nad młodzieżą podczas pielgrzymki spoczywa na księżach i katechetach uczących w danej szkole.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej

zaprasza w sobotę 14 stycznia 2017 r.
na:

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25

 

 

P R O G R A M

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna 

 

10.30-11.10 – Wykład pt.  „Współpraca osób duchownych, konsekrowanych

                             i świeckich w Kościele”

      – ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

11.10-11.30 – Kawa, herbata – refektarz

 

11.30 – Katecheza pt. „Zaangażowanie w życie Kościoła

    – mgr  Anna Szymczyk oraz uczniowie klasy V

                          Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomiu

 

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą

 

 – Warsztaty i pomoce audiowizualne w katechezie

 

12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo

                na zakończenie spotkania

 

  

SPOTKANIE OPŁATKOWE KATECHETÓW RADOMIA

 

Spotkanie opłatkowe dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych
z Radomia z udziałem JE Księdza Biskupa Henryka Tomasika

odbędzie się w czwartek 15 grudnia 2016 r. o godz. 17.00.

Prosimy o poinformowanie kolegów i koleżanek o tym,
że spotkanie jest o pół godziny wcześniej ze względu na inne obowiązki
Księdza Biskupa.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego
ks. Stanisław Łabendowicz


 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej

zaprasza w niedzielę 27 XI 2016 r. na:
ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA
DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

 

Dzień skupienia poprowadzi

 

ks. dr Robert Strus

na temat:

IDŹCIE I GŁOŚCIE  ŚWIADECTWO, MISJA

 

P R O G R A M

 

10.00                   Rozpoczęcie – Duchu Święty przyjdź

                                 – kaplica WSD

 

                              Konferencja I

 

10.40                   Adoracja Najświętszego Sakramentu –

                                 możliwość przystąpienia

                                         do sakramentu pokuty i pojednania

 

11.20                   Zakończenie adoracji

                                 Najświętszego Sakramentu

 

11.20 – 11.35    Kawa, herbata – refektarz

 

11.35                   Konferencja II

                                 – Aula Jana Pawła II WSD

 

12.30                   Msza Święta – kaplica WSD

                                 pod przewodnictwem  

                                 JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika

 

13.45                  – Posłanie i błogosławieństwo

 

 


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej

zaprasza w sobotę 19 listopada 2016 r.
na:

SPOTKANIE FORMACYJNE DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25

 

 

 

P R O G R A M

 

9.30                          – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna

 

10.30-11.10          – Wykład pt. „Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej

                                                            i królewskiej”

ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński

 

11.10-11.30          – Kawa, herbata – refektarz

 

11.30                       – Katecheza pt. „Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej

                                                                 i królewskiej Jezusa Chrystusa

                                                                 w życiu chrześcijanina”

mgr Bernadeta Idzikowska oraz uczniowie klasy I

   Publicznego Gimnazjum nr 5 w Radomiu.

 

12.30                       – Aktualne problemy związane z katechezą

– Warsztaty i pomoce audiowizualne w katechezie

 

12.45                       – Podsumowanie

                                     i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 


Spotkanie dekanalnych wizytatorów i metodyków nauczania religii.

W imieniu Księdza Biskupa Henryka Tomasika zapraszam dekanalnych metodyków i wizytatorów nauczania religii diecezji radomskiej na spotkanie we wtorek 11 października 2016 r. o godz. 15.30, w sali konferencyjnej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej w Radomiu, ul. Malczewskiego 1.

Program spotkania:

– Słowo JE Księdza Biskupa Henryka Tomasika – Troska Kościoła o katechezę szkolną w posłudze dekanalnych wizytatorów i metodyków nauczania religii.

– Nowa struktura edukacji i zapowiadane zmiany w prawie oświatowym. 

– „Lekcje otwarte” z zastosowaniem nowych metod i pomocy dydaktycznych.

– Wymiana doświadczeń z pracy metodycznej i wizytacyjnej.

– Aktualne zadania i organizacja pracy dekanalnych metodyków oraz wizytatorów nauczania religii.
 

Dyrektor
Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza w sobotę 17 września 2016 r. 
na:
SPOTKANIE FORMACYJNE DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu 
ul. Młyńska 23/25


P R O G R A M
9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna 

10.30-11.10 – Wykład pt.  „Misyjny charakter Kościoła ”

– ks. Stanisław Łabendowicz

11.10-11.30 – Kawa, herbata – refektarz

11.30 – Katecheza: Uczeń Chrystusa misjonarzem – mgr Renata Waniek  i uczniowie kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Radomiu

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą na terenie  
               diecezji radomskiej,
           – Warsztaty i pomoce audiowizualne w katechezie.
12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie 
               spotkania


Zaproszenie Księdza Biskupa Henryka Tomasika
na spotkania formacyjne dla katechetów diecezji radomskiej

Czcigodni Księża Katecheci,
Drogie Siostry zakonne,
Drodzy Katecheci świeccy 

W związku z przygotowaniem do posługi katechetycznej w roku szkolnym 2016/2017 zapraszam wszystkich PT. Księży uczących w szkołach, Siostry zakonne oraz Katechetów świeckich na spotkania formacyjne, które odbędą się 29 i 30 sierpnia 2016 r. w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul. Struga 31a. Spotkania formacyjne są planowane w następujących terminach:

29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek), godz. 9.30 – siostry zakonne i katecheci świeccy;
30 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9.30 – księża katechizujący i zakonnicy.

W ramach spotkań zostaną przekazane informacje dla katechezy po Światowych Dniach Młodzieży, które odbyły się w końcu lipca br. w Krakowie. Pragę przypomnieć, że obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.
Bp Henryk Tomasik
Biskup Radomski
   

PROGRAM SPOTKANIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH
I SIÓSTR ZAKONNYCH – 29.08.2016 r.
9.30 – Msza Święta koncelebrowana – przewodniczy JE Ks. Biskup Henryk Tomasik – kościół górny

10.30 – 11.15 – Przesłanie Papieża Franciszka ze ŚDM dla katechezy – wykład
–  Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu

11.15-11.35 – Kawa, herbata – dolny kościół

11.35 – Prezentacja Programu duszpastersko-katechetycznego diecezji radomskiej

– Pomoce audiowizualne w katechezie
– Misja katechety w zakresie katechezy szkolnej i parafialnej
– Aktualne problemy związane z katechezą na terenie diecezji radomskiej

12.30 – Podsumowanie i błogosławieństwo – JE Ks. Biskup Henryk Tomasik

PROGRAM SPOTKANIA DLA PT. KSIĘŻY KATECHIZUJĄCYCH
W DIECEZJI RADOMSKIEJ – 30.08.2016 r.
9.30 – Adoracja Eucharystyczna – pod przewodnictwem  
JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika – kościół górny;

[W czasie adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania]

10.30 –11.00 – Przesłanie Papieża Franciszka ze ŚDM dla katechezy – wykład

11.00 –11.30 – Kawa, herbata – dolny kościół

11.30 – Program duszpastersko-katechetyczny w diecezji radomskiej
– Pomoce multimedialne w katechezie
– Misja PT. księdza katechety w zakresie katechezy szkolnej i parafialnej
– Problemy katechetyczne na terenie diecezji radomskiej
12.30 – Podsumowanie i błogosławieństwo JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika
Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, a w przypadku ewentualnych trudności proszę o usprawiedliwienie swojej nieobecności w Wydziale Katechetycznym.
 
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

Radom, 18 sierpnia 2016 r.


ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY - KRAKÓW 2016 r.SZCZEGÓŁOWY PLAN

PONIEDZIAŁEK 25.07
- przyjazd młodych do Krakowa; zakwaterowanie

WTOREK 26.07
- godz. 17.30, Kraków, Błonia - oficjalnie rozpoczęcie ŚDM mszą pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza

- od tego dnia do piątku poszczególne grupy, w wyznaczonych przez organizatorów godzinach, gdy nie ma wydarzeń centralnych, udają się w pielgrzymkę jubileuszową z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach

 ŚRODA 27.07

- od rana do południa w różnych miejscach Krakowa - startują katechezy z biskupami, zaczyna działać Centrum Powołaniowe, rusza Festiwal Młodych
- godz. 16.00, Kraków, lotnisko Balice - przylot papieża Franciszka; planowane krótkie powitanie przez prezydenta Andrzeja Dudę i kard. Stanisława Dziwisza
- godz. 17.00, Kraków, Wawel - spotkanie z władzami, społeczeństwem cywilnym i korpusem dyplomatycznym
- godz. 17.40, Kraków, Wawel - wizyta kurtuazyjna u prezydenta Polski
- godz. 18.30, Kraków, Wawel, Katedra - spotkanie z polskimi biskupami
- wieczór, Kraków, Dom Arcybiskupów Krakowskich, Franciszkańska 3, tzw. okno papieskie - spotkanie z młodzieżą (takie spotkania planowane są co wieczór)

CZWARTEK 28.07

- godz. 7.40 - przejazd samochodem do Balic, wizyta w klasztorze sióstr prezentek
- godz. 8.30 - przejazd na lotnisko Balice i przelot helikopterem do Częstochowy
- godz. 09.15 - przylot na lądowisko w Częstochowie, przejazd samochodem otwartym między wiernymi, do klasztoru na Jasnej Górze
- godz. 9.45, Częstochowa, Jasna Góra - osobista modlitwa Franciszka przy obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej
- godz. 10.30, Wały Jasnogórskie - msza z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski; z udziałem władz państwowych i kościelnych, z homilią papieża
- godz. 12.45 - przelot do Krakowa
- godz. 17.00 - przekazanie kluczy do miasta i przejazd tramwajem na Błonia z młodzieżą niepełnosprawną
- godz. 17.30-19.00, Kraków, Błonia - oficjalne powitanie papieża przez młodych; pierwsze papieskie przemówienie do pielgrzymów, pochód z flagami przedstawicieli wszystkich krajów, biorących udział w ŚDM
- trwają katechezy dla poszczególnych grup i Festiwal Młodych
- wieczorem Franciszek w oknie papieskim

PIĄTEK 29.07

-  rano papież odwiedza tereny dawnego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
- gody. 9.30, Auschwitz-Birkenau - papież będzie się modlił przy Ścianie Śmierci, ma wejść do celi św. Maksymiliana Kolbego, spotka się z 15 osobami ocalałymi z obozu, potem przejdzie pod pomnik Ofiar Obozu, spotka z 25 "Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata", planowane przemówienie papieża
- godz. 16.30 - wizyta w szpitalu dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu
- ostatni dzień katechez dla młodych i Festiwalu Młodych
- godz. 18.00, Kraków, Błonia - Droga Krzyżowa z udziałem Franciszka
- wieczorem Franciszek w oknie papieskim

 SOBOTA 30.07

- godz. 8.30, Łagiewniki - Franciszek odwiedzi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Kaplicę św. Faustyny, następnie przejdzie przez Bramę Miłosierdzia
- godz. 9.15, Łagiewniki - liturgia pojednania z udziałem młodzieży
- godz. 10.30, Łagiewniki, sanktuarium św. Jana Pawła II - msza z udziałem duchowieństwa, osób konsekrowanych, kleryków z całej Polski
- godz. 12.45, Kraków; Dom Arcybiskupów Krakowskich - papież zje obiad z przedstawicielami młodzieży z różnych kontynentów
- grupy młodzieży ruszają z miejsc, w których są zakwaterowane, z pielgrzymką do Campus Misericordiae w Brzegach koło Wieliczki
- godz. 19.30, Brzegi, Campus Misericordiae - czuwanie młodych z papieżem, czas modlitwy i śpiewu; młodzi zostaną tu całą noc

 NIEDZIELA 31.07

- godz. 10.00, Brzegi, Campus Misericordiae - ostatnie z wydarzeń centralnych, czyli Msza Święta Posłania, którą celebrował będzie Franciszek. To uroczyste podsumowanie ŚDM – moment kulminacyjny wszystkich spotkań. W jego trakcie papież "posyła młodych na cały świat". Na koniec, w trakcie modlitwy Anioł Pański, Franciszek - tradycyjnie - ogłosi miejsce i datę kolejnych Światowych Dni Młodzieży
- godz. 17.00, Kraków, Tauron Arena - spotkanie z organizatorami ŚDM, wolontariuszami z całego świata i dobroczyńcami wydarzenia
- godz. 18.30, Kraków, Balice - pożegnanie papieża na lotnisku i odlot do Rzymu.


WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ
I INSTYTUT TEOLOGII PASTORALNEJ I KATECHETYKI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zapraszają 11 czerwca 2016 r. na:

SYMPOZJUM DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
na temat:

INTEGRALNE WYCHOWANIE 
W KATECHEZIE SZKOLNEJ
w kontekście 1050-lecia Chrztu Polski

P R O G R A M
9.30 – Msza Święta – JE Ks. Biskup Henryk Tomasik

10.30-11.15 – Integralne wychowanie w katechezie szkolnej
– ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj

11.15-11.35 – Kawa, herbata – refektarz

11.35 -12.15 – SZKOLNE KOŁA i GRUPY WSPIERAJĄCE PROCES WYCHOWANIA – PANEL  – Jak prowadzić grupy

– Wypowiedzi katechetów i dzielenie się doświadczeniem
– Aktualne informacje związane z katechezą na terenie diecezji radomskiej

12.50 – Podsumowanie dyskusji i błogosławieństwo


Podręcznik do nauczania religii dla 6-latków

Przedstawiamy propozycję podręcznika do nauczania religii dla 6-latków w roku szkolnym 2016/17:

Program ogólnopolski nr AZ-0-03/2 z 10 III 2003: Jezus mnie kocha

 Podręcznik:

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-0 
Jezus mnie kocha, red. S. Łabendowicz 
Radom-Sandomierz (WDS)

Diecezja

ogólnopolski

Ograniczenia czasowe

31 VIII 2018 

W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty i zwolnieniem z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich Biuro Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski informuje, iż przedłuża się na okres dwóch lat, czyli do 31 VIII 2018 roku, możliwość z korzystania z następujących programów podręczników do nauczania religii dla dzieci sześcioletnich przygotowanych do Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce  z roku 2001.(Komunikat z 23 kwietnia 2016 r.)


Zaproszenie na Dzień Bierzmowanych - sobota 30 kwietnia 2016 r.

 

Biskup Radomski

W roku jubileuszowym 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz Roku Miłosierdzia i Światowych Dni Młodzieży chcemy wraz z młodzieżą gimnazjalną na nowo przeżyć Dzień Bierzmowanych, 
pt. Nowe życie w Chrystusie. Celem Dnia Bierzmowanych jest uroczyste wyznanie wiary w obecnego wśród nas Chrystusa Zmartwychwstałego. Pragniemy poprzez celebrację chrzcielną i adorację Najświętszego Sakramentu dziękować za otrzymany dar wiary, a w Eucharystii przeżyć jedność 
z naszym Panem i Zbawicielem oraz dzielić się radością wyznawanej wiary z innymi. Chcemy, 
aby Dzień Bierzmowanych stał się dniem modlitwy i wyznania wiary młodych gimnazjalistów 
w duchu jedności z Kościołem powszechnym i Papieżem Franciszkiem.
Dzień Bierzmowanych został zaplanowany na sobotę 30 kwietnia 2016 r. w ośmiu sanktuariach naszej diecezji: Błotnica, Czarna, Kałków, Skarżysko/Ostra Brama, Skrzyńsko, Studzianna, Wielka Wola – Paradyż, Wysokie Koło.
Proszę PT. Czcigodnych Księży Proboszczów, Prefektów, Siostry zakonne i Katechetów świeckich katechizujących w gimnazjach o zorganizowanie pielgrzymki do wyznaczonego sanktuarium i zadbanie o bezpieczeństwo. Zapraszam młodzież gimnazjalną już bierzmowaną, ale również przygotowującą się do sakramentu bierzmowania na spotkanie w sanktuarium.

Program spotkania młodzieży gimnazjalnej w sanktuariach przedstawia się następująco:

Pielgrzymowanie młodzieży gimnazjalnej do sanktuarium w zorganizowanych grupach, pieszo 
lub autokarem.
Recepcja – od godz. 10.30
Godz. 11.00 – wspólny śpiew oraz przywitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty w duchu radości paschalnej
Konferencja – Nowe życie w Chrystusie
Celebracja chrzcielna – dziękczynienie za dar wiary
Wprowadzenie
Liturgia Słowa i homilia
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Przyjęcie znaków: wody i światła (indywidualne podejście do chrzcielnicy i wykonanie znaku krzyża oraz przyjęcie światła)
Adoracja Eucharystyczna i uwielbienie Jezusa Zmartwychwstałego obecnego wśród nas.
Rozważania i wspólny śpiew oraz chwile ciszy       
Modlitwa w ciszy (10 minut)
Uroczysta Liturgia Eucharystii – godz. 12.30
Wprowadzenie
Liturgia Słowa – z dnia lub liturgii bierzmowania
Homilia – Wierność Chrystusowi w codziennym życiu
Uroczyste wyznanie wiary
Na zakończenie rozdanie obrazków przedstawiających Chrzest Polski z nadrukiem wyznania wiary
Apostolskie zadania
Po zakończeniu liturgii – posiłek

Spotkanie w duchu radości i świadectwa wiary – ok. godz. 14.00
– Wspólny śpiew integracyjny
– Świadectwa wiary przygotowane przez młodzież

Wszystkim zaangażowanym w Diecezjalny Dzień Bierzmowanych z serca błogosławię

+ Henryk Tomasik
               Biskup Radomski
Radom, 30 marca 2016 r.Przekazujemy PT. Państwu smutną informację, że w niedzielę Bożego Miłosierdzia 3 kwietnia 2016 r. nagle odeszła do Pana śp. Agnieszka Malinowska - katechetka pracująca w szkole podstawowej nr 5 w Pionkach.
Msza św. pogrzebowa odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. o godz. 15.30 w parafii N.M.P. Królowej Polski w Pionkach.

W imieniu Wydziału Katechetycznego składam dzieciom i najbliższej rodzinie wyrazy współczucia oraz pamięć w modlitwie - ks. Stanisław Łabendowicz

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

 

 

 

 BÓG NIE UMARŁ 2
Premiera filmu – 8 kwietnia

Reżyseria: Harold Cronk
Scenariusz: Chuck Konzelman, Cary Solomon
Obsada: Melissa Joan Hart, Jesse Metcalfe, David A.R. White, Ernie Hudson, Hayley Orrantia


            Pasjonująca opowieść o  próbie odpowiedzi  na  najważniejsze pytania wyłącznie przy pomocy argumentów prawnych.  
Druga część filmu, który poruszył serca i sumienia wielu polskich widzów.  
            Czy osoba wierząca może lub  wręcz powinna ukrywać swoją wiarę w obliczu niewierzących? Czy wiara może kogoś obrażać lub  szkodzić młodym umysłom? Na  takie pytania musi odpowiedzieć przed sądem nauczycielka liceum, którą  oskarżono  o  to, że  złamała przepis o świeckości instytucji państwowych, gdy podczas lekcji historii wspomniała o  działalności Jezusa. Sądowy  spór, który miał być lekcją pokory dla  ludzi wierzących przeradza się w niezwykłą dysputę o wolności sumienia, istnieniu Boga i  potrzebie poszukiwaniu w  życiu czegoś więcej niż  dobra doczesne.
           Gorąco zachęcamy do obejrzenia tego filmu. Zdajemy sobie sprawę, że to dzieło powinno dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, dlatego stwarzamy szczególną możliwość zorganizowania dodatkowych seansów w godzinach dopasowanych do Państwa potrzeb.
           Dla grup zorganizowanych przez Księży i Katechetów Diecezji Radomskiej przygotowaliśmy najniższą cenę biletu – jedynie 12 zł
Opiekunowie grup są naszymi gośćmi i otrzymują bilety bezpłatne (1 bezpłatny bilet na 15 zakupionych).
           Szczegółowe informacje dotyczące terminów seansów uzyskać można telefonicznie bądź osobiście w kinie Helios przy ul. Poniatowskiego 5.

Cena biletu 12 zł.
Serdecznie zapraszamy.
Helios S.A. w Radomiu
Ul. Poniatowskiego 5, 26-610 Radom
tel. 48  340-07-89, 48  362-80-50, 722-382-333Elektroniczne rozkłady materiałów do e-dzienników 


(Nowy program) - kliknij, aby przejść do pobierania...


Wyniki konkursu biblijnego dla gimnazjów diecezji radomskiej pt. „Nowe Życie w Chrystusie”
8 marca 2016 r. – odbył się etap diecezjalny. Pierwsze miejsca zajęli:

I. Lasek Aleksandra PG Ciepielów
II. Jóźwik Anna PG Ruda i Karaś Kinga PG nr 2 Pionki
III miejsca nie przyznano

wyróżnienia:
1. Kozek Natalia PG Ciepielów
2. Jaksęder Weronika PG Ruda
3. Chmielowiec Julia PG nr 2 Pionki
4. Kalinowska Joanna PG nr 23 Radom
5. Romanowski Michał PG nr 23 Radom
6. Biegała Zuzanna ZSS Paradyż
7. Łuczyński Mateusz PG Zarzecze
8. Klink Magdalena ZSO Rzuców


ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA REKOLEKCJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych MEN przypomina o zasadach wynikających z przepisów oświatowych.

Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów na ich podstawie z zajęć szkolnych nie  oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na  celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów i klasówek.

Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczace-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza w niedzielę 28 II 2016 r.

NA WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Dzień skupienia poprowadzi

Ks. Rektor dr Jarosław Wojtkun
na temat:

MIŁOSIERNI JAK OJCIEC

P R O G R A M
10.00 – Rozpoczęcie w Kaplicy WSD – Duchu Święty przyjdź
          – Konferencja I
10.40 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania
11.15 – Zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu
11.15 – 11.30 -  Kawa, herbata – refektarz
11.30 – Konferencja II  - Aula Jana Pawła II WSD
12.30 - Msza Święta – J.E. Ks. Biskup Henryk Tomasik
13.30 – Wspólny posiłek - refektarz


ZAPRASZAMY PT. KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIOSTRY ZAKONNE ORAZ KAPŁANÓW NA WARSZTATY MULTIMEDIALNE, KTÓRE POPROWADZI P. MONIKA BIDAS ODPOWIEDZIALNA ZA  STRONĘ INTERNETOWĄ PODRĘCZNIKÓW Z WYDAWNICTWA DIECEZJALNEGO W SANDOMIERZU.

Warsztaty odbędą się w PIĄTEK – 26.02.2016 r., GODZ. 16.00
w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Radomiu

Radom, ul. Malczewskiego 1


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza 16 I 2016 r. na:

SPOTKANIE KATECHETÓW ŚWIECKICH 
I SIÓSTR ZAKONNYCH
w Wyższym Seminarium Duchownym w RadomiuP R O G R A M
9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna 

10.30-11.10 – Wykład pt.  „Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia” – ks. Stanisław Łabendowicz

11.10-11.30 – Kawa, herbata – refektarz

11.30 – Katecheza: Miłosierni jak Ojciec  – mgr Anna Wolszczak

– kl. III ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą na terenie diecezji radomskiej
          – Pozostałe informacje katechetyczne
12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkaniaWydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza w niedzielę 29 XI 2015 r.
NA ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.


Dzień skupienia poprowadzi

o. dr Emilian Gołąbek OFM
na temat:
WEZWANI ABY GŁOSIĆ MIŁOSIERDZIE PANA

P R O G R A M
10.00 – Rozpoczęcie w Kaplicy WSD – Duchu Święty przyjdź
            – Konferencja I
10.40 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania
11.15 – Zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu
11.15 – 11.30 -  Kawa, herbata – refektarz
11.30 – Konferencja II  - Aula Jana Pawła II WSD

12.30 - Msza Święta - kaplica WSD
13.30 – Wspólny posiłek - refektarz


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza 21 XI 2015 r. na:

SPOTKANIE KATECHETÓW ŚWIECKICH 
I SIÓSTR ZAKONNYCH
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu


P R O G R A M
9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna 

10.30 – Wykład: 1050. rocznica Chrztu Polski –
– ks. dr Rafał Piekarski – WSD Radom

11.10-11.30 – Kawa, herbata – refektarz

11.30 – Katecheza: Chrzest darem nowego życia – 1050. rocznica Chrztu Polski”
– mgr Ewa Molik  – Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą na terenie  diecezji radomskiej
           – Pozostałe informacje katechetyczne
13.00 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej zaprasza w sobotę 26 września 2015 r.
 KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTRY ZAKONNE 
na spotkanie formacyjne w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul Struga 31a
P R O G R A M

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kościół górny;


10.30 – 11.10 – Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa
– ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz;

11.10 – 11.30 – Kawa, herbata – kościół dolny;

11.30  – 12.15 – Katecheza z młodzieżą gimnazjalną – pt. Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa – ks. Michał Szeląg – kościół dolny;

12.30 – Nowe pomoce audiowizualne w katechezie;

– Ogłoszenia i aktualne problemy związane z katechezą;
13.00 – Podsumowanie i błogosławieństwo.

Z a p r a s z a m y !!!


 

Wydział Katechetyczny
Kurii Diecezji Radomskiej

ul. Malczewskiego 1

26-600 Radom

Czcigodni Księża Katecheci
Drogie Siostry zakonne
Drodzy Katecheci świeccy  

 

W związku z przygotowaniem do posługi katechetycznej w roku szkolnym 2015/2016 zapraszam PT. Księży Katechetów, Siostry zakonne oraz Katechetów świeckich na ogólnodiecezjalne zjazdy katechetyczne w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul Struga 31a.


27 sierpnia 2015 r. (czwartek), godz. 9.30 – siostry zakonne i katecheci świeccy;

28 sierpnia 2015 r. (piątek), godz. 9.30 – księża katechizujący i zakonnicy.

Program spotkania dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych

9.30 Msza Święta koncelebrowana – przewodniczy J.E. Ks. Biskup Henryk Tomasik kościół górny;

10.30-10.45Kawa, herbata – kościół dolny;

10.45-11.35 – Nowe życie w Chrystusie – wykład – o. dr Ernest Ogar OFM;

Wystąpienie – P. mgr Izabeli Renowskiej, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty w Radomiu
;

 

11.45 – Prezentacja Programu duszpastersko-katechetycznego diecezji radomskiej;

Pomoce audiowizualne w katechezie;

Misja katechety w zakresie katechezy szkolnej i parafialnej;

– Aktualne problemy związane z katechezą na terenie diecezji radomskiej;

 

13.00 – Podsumowanie i błogosławieństwo J.E. Ks. Biskup Henryk Tomasik.

 

Program spotkania dla PT. Księży katechizujących w diecezji radomskiej

 

9.30 Adoracja Eucharystyczna – pod przewodnictwem –

J.E. Ks. Biskupa Henryka Tomasika - kościół górny;

[W czasie adoracji będzie możliwość do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania]

 

10.30-10.45Kawa, herbata – kościół dolny;

10.45-11.35 – Nowe życie w Chrystusie – wykład – o. dr Ernest Ogar OFM;

11.45 – Program duszpastersko-katechetyczny w diecezji radomskiej;

Pomoce multimedialne w katechezie;

Misja PT. Księdza katechety w zakresie katechezy szkolnej i parafialnej;

Problemy katechetyczne na terenie diecezji radomskiej.

12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo J.E. Ks. Biskup Henryk Tomasik.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, a w przypadku ewentualnych trudności proszę
o usprawiedliwienie swojej nieobecności w Wydziale Katechetycznym.
 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

Radom, 20 sierpnia 2015 r.


Olimpiada Teologii Katolickiej - Łowicz 2016
Temat: Święty Jan Paweł II - wychowawca młodych pokoleń

L.dz. 1/OTK 2016 Łowicz, 8 czerwca 2015
P.T. Dyrektor Wydziału Katechetycznego


Diecezja Łowicka ma zaszczyt organizować w roku szkolnym 2015/2016 XXVI Olimpiadę Teologii Katolickiej. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: „Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń”. Hasło nawiązuje do homilii Jana Pawła II w Łowiczu w dniu 14 czerwca 1999 roku poświęconej tematyce wychowania. Jednocześnie stwarza okazję do włączenia się w dzieło duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, których inicjatorem był właśnie Święty Jan Paweł II.
Zgodnie z § 7 pkt 2 Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej przekazujemy pierwsze informacje dotyczące organizacji Olimpiady.
Informacje o olimpiadzie dostępne na stronie www.otk.pl.

Ks. dr hab. Wojciech Osial
Pełnomocnik Komitetu Głównego
Olimpiady Teologii Katolickiej
XXVI OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
KOMITET ORGANIZACYJNY Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej
Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz
tel. 46 830 07 82 kom. 602 49 60 16 e-mail: olimpiada@diecezia.lowicz.pl

Terminy poszczególnych etapów:
1. Etap szkolny - 17 listopada 2015
2. Etap diecezjalny - 13 stycznia 2016
3. Etap ogólnopolski - 31 marca-2 kwietnia 2016


Literatura:


Etap szkolny
1. Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003.
Pwt 5, 1-22 (Dziesięcioro przykazań); Syr 3, 1-16 (Obowiązki względem rodziców); Mk 10, 17-22 (Bogaty młodzieniec).
2. Magisterium Kościoła
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 2214-2220 (Obowiązki dzieci)
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży Gdańsk - Westerplatte, 12 czerwca 1987, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, Poznań 2005, s. 407-415.
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej dla młodzieży w Łowiczu, 14.06.1999, w: Jan Paweł II do Narodu. Wypłyń na głębię. Ojciec Święty do młodych Polaków, Warszawa 2006, s. 209-217.
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, Gniezno - Wzgórze Lecha, 3 czerwca 1979, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 385-388.
Jan Paweł II, List Apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (31.03.1985), w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 11-48.
3. Opracowania
B. Mierzwiński, Łowickie przesłanie Jana Pawła II wyzwaniem dla rodziny i szkoły w wychowaniu młodego pokolenia Polaków, „Studia Loviciensia” 9(2007), s. 43-54.
M. Śnieżyński, Wychowanie, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 588-593.
 

Etap diecezjalny
Obowiązują lektury z etapu szkolnego oraz:
1. Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003.
Łk 24, 13-35 (Uczniowie z Emaus), Ef 4, 1-6,17-32 (O życie zgodne z powołaniem); 6, 1-4, 10-20 (Dzieci i rodzice; Zachęta do walki duchowej); Gal 5, 13-25 (O właściwej wolności chrześcijańskiej).
2. Magisterium Kościoła
Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, 28.10.1965.
Katechizm Kościoła Katolickiego, dz. cyt., nr 2221-2231 (Obowiązki rodziców).
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży akademickiej. Warszawa - przed kościołem św. Anny, 3 czerwca 1979, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 381-385.
Jan Paweł II, Nauczanie religii w polskiej szkole - Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z katechetami, nauczycielami i uczniami, Włocławek 6.06.1991, w: Jan Paweł II do Narodu. Wypłyń na głębię. Ojciec Święty do młodych Polaków, dz. cyt., s. 107-115.
Jan Paweł II, Orędzie na II Światowy Dzień Młodzieży w Buenos Aries z dnia 30.11.1986, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 62-66.
Jan Paweł II, Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży w Santiago de Compostella z dnia 30.11.1986, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 71-75.
Jan Paweł II, Orędzie na VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie z dnia 15.08.1990, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 81-86.
Jan Paweł II, Orędzie na IX Światowy Dzień Młodzieży IX Światowy Dzień Młodzieży w Manili z dnia 21.11.1993, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 100-105.
Jan Paweł II, Orędzie na XV Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie z dnia 29.06.1999, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 134-140.
Jan Paweł II, Orędzie na XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii z dnia 6.08.2004, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 161-165.
3. Opracowania
A. Kiciński, Historia światowych dni młodzieży, s. 1-26, w: HYPERLINK "http://www.opoka.orq.pI/biblioteka/Z/ZD/ak_sdm2002.html"http://www.opoka.orq.pI/biblioteka/Z/ZD/ak sdm2002.html
J.    Niewęgłowski, Jan Paweł II i młodzież, s. 1-11 w: HYPERLINK "http://salezianie.pl/czvtelnia/ian-pawel-ii-i-mlodziez"http://salezianie.pl/czvtelnia/ian-pawel-ii-i-mlodziez

Etap ogólnopolski
Obowiązują lektury z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:
1. Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
Syr 7 (Różne przestrogi i rady); Prz 23,12-33 (Szczególne pouczenia mędrców); Mt 5-7 (Kazanie na Górze); Kol 3 (Nowe życie w Chrystusie).
2. Magisterium Kościoła
Jan Paweł II, Adhortacja o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae 16.10.1979, nr 5-9; 63-71.
Jan Paweł II, Adhortacja o zadaniach rodziny w świecie współczesnym Familiaris consortio, 22.11.1981, nr 36-40; 60.
Jan Paweł II, List do rodzin z okazji Roku Rodziny Gratissimam sane 2.02.1994, n. 16, s. 353-358.
Jan Paweł II, List Juvenum paths w 100 rocznicę śmierci św. Jana Bosko, 31.01.1988, s. 301 -322.
Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie ONZ do spraw Oświaty, Nauki i kultury (UNESCO) Paryż, 2.06. 1980, n. 11-14, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, red. S. Urbański, Warszawa 2000, s. 130-133.
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży w Rzymie w czasie Międzynarodowego Roku Młodzieży w dniu 30 marca 1985 roku, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 175-179.
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, 15.08.1991, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), s. 236-243.
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie X Światowego Dnia młodzieży w Manili, 15 stycznia 1995, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 298-305.
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie XII Światowego Dnia młodzieży w Paryżu, 24 sierpnia 1997, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 332-337.
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie XVII Światowego Dnia młodzieży w Toronto, 28 lipca 2002, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 373-376.
3. Opracowania
J. Mastalski, Model wychowania w nauczaniu bł. Jana Pawła II, „Verbum Vitae” 21(2012), s. 253-271.
P. Mąkosa, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie - formacja i akcja?, „Zeszyty formacji katechetów” (2015) nr 1, 21-30.
K. Pawlina, Pokolenie JP 2- szanse i zagrożenia, „Studia Loviciensia” 13(2011), s. 13-20.
H. Tomasik, Historia Krzyża Światowych Dni Młodzieży, w: http://www.diecezia.radom.pl/home- mainmenu-1/czytelnia/112-sdm/3021-sdm-1.


WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ
I INSTYTUT TEOLOGII PASTORALNEJ I KATECHETYKI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zapraszają 6 czerwca 2015 r. na:
SYMPOZJUM 
DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH 
I SIÓSTR ZAKONNYCH 
na temat:
FORMACJA KATECHETÓW  
NA WSPÓŁCZESNE CZASY

w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul. Struga 31aP R O G R A M
9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kościół górny
– przewodniczy JE Ks. Biskup Henryk Tomasik

10.30-10.45 – Kawa, herbata – korytarze przy kościele dolnym
 
10.45-11.00 –Podstawowe wymiary formacji katechetów
– ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

11.00-11.15 – Kompetencje pedagogiczno-dydaktyczne katechetów
– ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj

11.15-11.30 – Kompetencje merytoryczne katechetów
– ks. Rektor dr Jarosław Wojtkun

11.30 -11.45 – Kompetencje katechety w klasach integracyjnych i szkołach specjalnych – ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński

11.45-12.00  – Kompetencje pastoralne katechetów w zakresie przygotowania do sakramentów
– ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

12.00-12.15 – Kompetencje metodyczne katechetów – p. Metodyk mgr Ewa Majcher
12.15 – dyskusja ogólna
12.30 – Podsumowanie dyskusji, ogłoszenia i błogosławieństwo


Ogłoszenie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

Z uwagi na remont Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej informuje, że zjazd katechetów świeckich i sióstr zakonnych odbędzie się w sobotę 6 czerwca 2015 r. o godz. 9.30, w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul. Struga 31a. 


Dyrektor Wydziału Katechetycznego
ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz


Radom, 21 maja  2015 r.Informujemy PT. Katechetów, że ukazała się książka pt.

CHRYSTOCENTRYZM NAUCZANIA I POSŁUGI
BISKUPA EDWARDA MATERSKIEGO

pod redakcją
ks. Stanisława Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE 2015

nbsp; 198

Książka: Katecheza w służbie wiary jest do nabycia w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezji Radomskiej (u. Malczewskiego 1).


19 grudnia 2013 r. godz. 17.30
Spotkanie opłatkowe katechetów Radomia.


12 grudnia 2013 r.

Spotkanie czwartkowe katechetów Radomia.

temat:
Znaczenie przykazań kościelnych. Aktualna interpretacja  IV przykazania
- ks. dr Jarosław Wojtkun
 

kliknij, aby pobrać schemat wykładu...


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
zaprasza w niedzielę 1 XII 2013 r.

NA ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.


Dzień skupienia poprowadzi
ks. prof. dr hab. Jan Kochel
na temat:


GŁOSZENIE KERYGMATU W PROCESIE NOWEJ
EWANGELIZACJI I KATECHEZY


kliknij, aby pobrać konspekt...

P R O G R A M
:
10.00 – Rozpoczęcie w Kaplicy WSD – Duchu Święty przyjdź
           – Konferencja I
10.50 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania
11.20 – 11.30 – Kawa, herbata – refektarz
11.30 – Konferencja II  - aula bł. Jana Pawła II
12.30 – Msza Święta - kaplica WSD
14.00 – Wspólny posiłek
14.30 – Zakończenie dnia skupienia


SPOTKANIE FORMACYJNE DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH
I SIÓSTR ZAKONNYCH - 23 listopada 2013 r.


Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, u. Młyńska 23/25

Program spotkania:

9.30 – Msza Św. – kaplica seminaryjna
10.30 – „Ideologia gender i jej zagrożenia” – ks. rektor dr Jarosław Wojtkun – aula bł. Jana Pawła II
(Kliknij, aby pobrać prezentację)
11.20 – Refektarz – przerwa na kawę i herbatę
11.45 – „Możliwości prowadzenia w szkole tzw. „godzin dodatkowych” i „kół zainteresowań” – prezentacje –  aula bł. Jana Pawła
12.40 – Aktualne problemy związane z organizacją katechezy – aula bł. Jana Pawła II
13.00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
i Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL


zapraszają 19 X 2013 r. na

Sympozjum katechetyczne 

pt. Chrystocentryzm nauczania i posługi
Biskupa Edwarda Materskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25

P R O G R A M:


godz. 9.30 – Msza Święta koncelebrowana w kaplicy WSD

 

godz. 10.30 – Wprowadzenie i syntetyczne  wykłady (Aula bł. Jana Pawła II)
– Aspekty moralne w nauczaniu Bpa E. Materskiego – ks. dr Jarosław Wojtkun
– Chrystocentryzm w katechezie – ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz
– Wychowanie Chrystocentryczne  – ks. dr Marek Dziewiecki
– Troska o katechezę w systemie szkolnym – ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
– Ćwiczenia katechetyczne i tzw. „lekcje otwarte” – ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
– Metodyka katechezy i „ skrzynka pytań” – s. mgr Elżbieta Gajowiak i mgr Ewa Majcher

 

godz. 11.55 -12.15 – Przerwa na kawę i herbatę
– Wymiar pastoralny posługi Biskupa E. Materskiego – ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
– Duszpasterstwo praktyczne u Biskupa E. Materskiego – ks. prałat Edward Poniewierski
– Wypowiedzi katechetów
– Podsumowanie i błogosławieństwo –  Biskup Radomski Henryk Tomasik


XIII Dzień Papieski: Jan Paweł II – Papież Dialogu

13 października będziemy obchodzili XIII Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II – Papież Dialogu. Do parafii zostały już przesłane plakaty oraz pakiety do kwesty na stypendia edukacyjne. Materiały kaznodziejskie (interpretacja hasła, kazania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozważania różańcowe i apel jasnogórski), katechetyczne (na wszystkie poziomy nauczania) oraz graficzne są dostępne na stronie: www.dzielo.pl Będę wdzięczny za przekazanie tych informacji katechetom. Warto z tej okazji udekorować kościół czy sale katechetyczne. Pomocą przy organizacji Dnia Papieskiego służą stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z danej parafii czy szkoły.
Wybrane programy Telewizji Publicznej z okazji XIII Dnia Papieskiego:
 

Sobota, 12 października:
TVP2: 16:50 – Transmisja wręczenia nagród TOTUS na Zamku Królewskim w Warszawie
TVP1: 20:00 – Orędzie zapowiadające XIII Dzień Papieski
 

Niedziela, 13 października:
TVP1: 15:50 – Transmisja koncertu galowego XIII Dnia Papieskiego.
Zebrane w tym roku środki na stypendia najlepiej przesłać bezpośrednio na konto Fundacji (numer podany w pakietach), ewentualnie za pośrednictwem Kurii Diecezji Radomskiej.
Warunki uzyskania stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:
    •    nauka w 2 klasie gimnazjum (od 2 klasy szkoły gimnazjalnej rozpoczyna się trwający do końca studiów program stypendialny dla tego samego stypendysty)
    •    średnia ocen minimum 4,8 lub potwierdzone, wyjątkowe osiągnięcia w jednej dziedzinie
    •    zamieszkanie w miejscowości do 20 tys. osób
    •    średni dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający 0,7 najniższej średniej krajowej brutto (w tej chwili to 1050 zł)
    •    rekomendacja proboszcza, dyrektora szkoły, wychowawcy klasy i katechety
    •    kompletne wypełnienie wniosku elektronicznego i papierowego
    •    wyrażenie zgody na realizację regulaminu stypendialnego (uczestniczenie w zjazdach diecezjalnych i obozach ogólnopolskich)
    •    pozytywna ocena Diecezjalnej Komisji Stypendialnej

Z racji znacznej liczby wnioskujących nowi stypendyści zostaną wyłonieni w drodze konkursu, z uwzględnieniem wszystkich elementów podanych powyżej. W tej sprawie uprzejmie proszę o kontakt po 5 listopada.
 

ks. Dariusz Kowalczyk
Członek Zarządu Fundacji Konferencji Episkopatu Polski
Dzieło Nowego Tysiąclecia

 

Tel.: 608 610 640    
E – mail: dariusz.kowalczyk@dzielo.pl    
www.dzielo.pl

 

Kliknij, aby pobrać konspekty lekcji religii, które nawiązują do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego "Jan Paweł II - Papież Dialogu"


Sprawozdania wrześniowe z katechizacji w diecezji radomskiej

 

Przedszkole
kliknij, aby pobrać sprawozdanie...

 

Szkoła Podstawowa
kliknij, aby pobrać sprawozdanie...

 

Gimnazjum
kliknij, aby pobrać sprawozdanie...

 

Szkoły ponadgimnazjalne
kliknij, aby pobrać sprawozdanie...


Biskup Radomski
Henryk Tomasik

 

Czcigodni Księża Prefekci
Drogie Siostry zakonne
Drodzy Katecheci świeccy 
 W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego 2013/2014 zapraszam Księży prefektów, Siostry zakonne oraz Katechetów świeckich na ogólnodiecezjalny zjazd katechetyczny w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu:

29 sierpnia 2013 r. (czwartek), godz. 9.30 – siostry zakonne i katecheci świeccy;


31 sierpnia 2013 r. (sobota), godz. 9.30 – księża i zakonnicy.


Program spotkania:
9.30 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Henryka Tomasika –  kaplica seminaryjna
10.30 – wystąpienie mgr Doroty Sokołowskiej, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu; aula bł. Jana Pawła II
– Wierzę w Syna Bożego – wykład – ks. mgr lic. Tomasz Herc;
– Spotkanie młodych w Rio de Janeiro i Radomiu – ks. dr Marek Adamczyk
11.30 – przerwa na kawę i herbatę
11.50 – Aktualne problemy związane z organizacją katechezy na terenie diecezji radomskiej;
13.00 – Biskup Radomski Henryk Tomasik: podsumowanie i zakończenie spotkania.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, a w przypadku ewentualnych trudności proszę o usprawiedliwienie swojej nieobecności w Wydziale Katechetycznym.
 

+ Henryk Tomasik
  Biskup Radomski


Radom, 19 sierpnia 2013 r.


Komunikat dotyczący Pierwszej Komunii Świętej w diecezji radomskiej 
 
  W związku z nowelizacją ustawy oświatowej Konferencja Episkopatu Polski, uchwałą z dnia 28 września 2010 roku ustaliła, że dzieci będą przystępowały do Pierwszej Komunii Świętej w klasie trzeciej. Natomiast Komisja Wychowania Katolickiego w porozumieniu z Radą Stałą Konferencji Episkopatu Polski, 14 marca 2012 roku, wydała w tej w sprawie, komunikat informujący o terminie Pierwszej Komunii Świętej na koniec pierwszego cyklu edukacyjnego, czyli w klasie trzeciej. Ustalenia te są zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzonej przez Konferencję Episkopatu Polski, 8 marca 2010 r. w Warszawie oraz w opracowanym do niej i przyjętym przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski Programie nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach.

   Wobec powyższych zmian, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, informuję, że w diecezji radomskiej Pierwsza Komunia Święta będzie udzielana pod koniec klasy trzeciej szkoły podstawowej. 

  Bardzo proszę Drogich Rodziców o pogłębianie współpracy z Duszpasterzami i Katechetami w celu dobrego przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, aby w tym uroczystym dniu najważniejszy był Chrystus i dobro duchowe dziecka. Niech temu przygotowaniu towarzyszy świadectwo żywej wiary rodziców, wspólna modlitwa, wprowadzanie dzieci w coraz głębsze przeżywanie niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. 

  Niezwykle ważna jest rola rodziców w przygotowaniu dziecka do Pierwszej Komunii Świętej i ich troska o dalszy rozwój życia duchowego całej rodziny. Wyrazem tego jest okazywana pomoc dziecku w systematycznym uczestnictwie w niedzielnej Mszy Świętej, rozwijanie życia modlitwy, życia sakramentalnego, a także zainteresowanie katechezą w następnych klasach. 

  Uroczysty dzień Pierwszej Komunii Świętej, dzień pierwszego, pełnego uczestnictwa w Eucharystii, niech stanie się rzeczywiście początkiem pogłębionej przyjaźni dziecka z Chrystusem.

  Na trud podejmowania wielkiej odpowiedzialności za wiarę młodego pokolenia z serca wszystkim błogosławię.
  
 

Biskup Radomski
Henryk Tomasik

Radom, 10 maja 2013 r.


Nowe programy i podręczniki do katechezy

Nowe podręczniki pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza na bazie Programu nauczania religii z 2010 roku zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski:

PRZEDSZKOLE

„KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10

3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12
PLAN EDUKACJI  - kliknij, aby pobrać...
5-latki (Kl. 0) – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11
PLAN EDUKACJI - kliknij, aby pobrać...

SZKOŁA PODSTAWOWA
„W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10

Kl. I – JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/10-RA-1/11
KRYTERIA OCENIANIA - klasa I - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa I - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – RA-12-01/10-RA-2/13
KRYTERIA OCENIANIA - klasa II - kliknij, aby pobrać...


NOWOŚĆ – Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – RA-13-01/10-RA-1/14
 
„POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr programu AZ-2-01/10


Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13
KRYTERIA OCENIANIA - klasa IV - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa IV - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. V – WIERZĘ W BOGA – RA-22-01/10-RA-3/13
KRYTERIA OCENIANIA - klasa V - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa V - kliknij, aby pobrać...

 NOWOŚĆ – Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – RA-23-01/10-RA-2/1
GIMNAZJUM
„PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

Kl. I – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – RA-31-01/10-RA-1/12
KRYTERIA OCENIANIA - klasa I - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa I - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. II – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – RA-32-01/10-RA-4/13
KRYTERIA OCENIANIA - klasa II - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa II - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. III – ŻYĆ W MIŁOŚCI BOGA – RA-3 3-01/10-RA-3/14

 LICEUM I TECHNIKUM
„ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/10

Kl. I – ŚWIADEK CHRYSTUSA W KOŚCIELE – RA-41-01/10-RA-1/12
KRYTERIA OCENIANIA - klasa I - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa I - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – Kl. II – ŚWIADEK CHRYSTUSA W ŚWIECIE – RA-42-01/10-RA-5/13
KRYTERIA OCENIANIA - klasa II - kliknij, aby pobrać...
PLAN EDUKACJI - klasa II - kliknij, aby pobrać...
NOWOŚĆ – kl. III liceum i kl. IV technikum – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – RA-43-01/10-RA-4/14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tematy Klasy II LO - 2013 red. S. Łabendowicz - Kliknij, aby pobrać...


Dzień skupienia dla katechetów świeckich diecezji radomskiej odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu ul Młyńska 23/25 w III niedzielę Wielkiego Postu - 3 marca 2013 r.
Dzień skupienia poprowadzi ks. Infułat prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.


 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
w Radomiu
szkoły podstawowe:
5-7 marca 2014 r. (od Popielca)

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
26-28 marca 2014 r. (po III niedz. Wielkiego Postu)

w całej diecezji
szkoły ponadgimnazjalne:
26-28 marca 2014 r. (po III niedz. Wielkiego Postu)


Podręczniki do religii pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

na bazie Programu nauczania religii z 2001 r. i 2010 r. zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

PRZEDSZKOLE
nr programu AZ-0-03/2
4-latki – Z JEZUSEM – AZ-01-03/2-0
5-latki – Z JEZUSEM DO BOGA OJCA – AZ-02-03/2-0
Kl. „0” – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0

„KOCHAMY DOBREGO BOGA”
– nr programu AZ-0-01/10
3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12
5-latki (Kl. 0) – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11

SZKOŁA PODSTAWOWA
„JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI” –
nr programu AZ-1-01/1
Kl. I W DOMU BOŻYM I RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/1-5
Kl. II – BLISCY SERCU JEZUSA – AZ-12-01/1-5
Kl. III – JEZUSOWA WSPÓLNOTA SERC – AZ-13-01/1-5

„W DRODZE DO WIECZERNIKA” –
nr programu AZ-1-01/10
Kl. I – JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/10-RA-1/11
NOWOŚĆ
– Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – RA-12-01/10-RA-2/13
NOWOŚĆ – Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – RA-13-01/10-RA-1/14


„WEZWANI PRZEZ BOGA” –
nr programu AZ-2-01/1
Kl. IV – POWOŁANI PRZEZ BOGA OJCA – AZ-21-01/1-5
Kl. V – UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE – AZ-22-01/1-5
Kl. VI – UŚWIĘCENI W DUCHU ŚWIĘTYM – AZ-23-01/1-5

„POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr programu AZ-2-01/10
Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13
NOWOŚĆ
– Kl. V – WIERZĘ W BOGA – RA-22-01/10-RA-3/13
NOWOŚĆ – Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – RA-23-01/10-RA-2/14


GIMNAZJUM
„WIERZYĆ CHRYSTUSOWI” –
nr programu AZ-3-01/1
Kl. I – JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA PRAWDĘ O BOGU I CZŁOWIEKU – AZ-31-01/1-2
Kl. II – JEZUS CHRYSTUS ZBAWIA – AZ-32-01/1-2
Kl. III – CHRYSTUS MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO UCZY I POSYŁA – AZ-33-01/1-2

„PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” –
nr programu AZ-3-01/10
Kl. I – SPOTKANIE ZE SŁOWEM AZ-31-01/10-RA-6/13
NOWOŚ
Ć – Kl. II – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – RA-32-01/10-RA-4/13
NOWOŚĆ – Kl. III – ŻYĆ W MIŁOŚCI BOGA – RA-3 3-01/10-RA-3/14


LICEUM I TECHNIKUM
„ŚWIADEK CHRYSTUSA” –
nr programu AZ-4-01/1
Kl. I liceum i kl. I technikum – ŚWIADECTWO WIARY – AZ-41-01/1-5
Kl. II liceum i kl. II technikum – ŚWIADECTWO NADZIEI – AZ-42-01/1-5
Kl. III liceum i kl. IV technikum – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI – AZ-43-01/1-5
Kl. III technikum – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – AZ-43w-01/1-5

„ŚWIADEK CHRYSTUSA”
– nr programu AZ-4-01/10
Kl. I – Świadek Chrystusa w Kościele AZ-41-01/10-RA-7/13
NOWOŚ
Ć – Kl. II – Świadek Chrystusa w ŚWIECIE – RA-42-01/10-RA-5/13
NOWOŚĆ – kl. III liceum i kl. IV technikum – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – RA-43-01/10-RA-4/14


Ogólnodjecezjalny Zjazd Katechetyczny
Wyższe Seminarium Duchowne
8 czerwca 2013 r., WSD, godz. 9.30


Komunikat dotyczący Pierwszej Komunii świętej

W związku z uchwaloną przez Parlament nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, Komisja Wychowania Katolickiego w porozumieniu z Radą Stałą KEP podjęła decyzję, aby zachować wcześniej praktykowany termin Pierwszej Komunii św., do której dzieci przystępują w wieku 9 lat, a także zasadę, że dzieci uczęszczające do tego samego oddziału klasowego przyjmują Pierwszą Komunię św. w tym samym roku niezależnie od wieku.
W szczególności:
a) dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 7 lat, realizują program dwuletni katechezy szkolnej oraz parafialnej i dla nich Pierwsza Komunia św. powinna być w klasie II,
b) dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, realizują trzyletni program przygotowania i przystępują do Pierwszej Komunii św. w klasie III,
c) w klasach mieszanych, czyli tych, do których uczęszczają dzieci rozpoczynające naukę w wieku 6 i 7 lat, należy przyjąć zasadę, że do Pierwszej Komunii św. dzieci przystąpią w klasie II. Uwzględniając jednak sytuację religijno-moralną rodzin, warto rozważyć w diecezjach propozycję przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii św. w klasie III.
W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego bp Marek Mendyk


Zgodnie ze wskazaniami Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski Sakramentu Bierzmowania powinno się udzielać na zakończenie trzeciej klasy gimnazjum. W Biuletynie Katechetycznym nr 2, 4 oraz 6 został podany program przygotowania młodzieży gimnazjalnej do Sakramentu Bierzmowania w Diecezji Radomskiej. W trosce o dobre przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania należy rozłożyć całość przygotowania na trzy lata gimnazjum. Sakrament bierzmowania jest udzielany młodzieży trzecich klas gimnazjalnych. Będziemy podawać materiały do comiesięcznych spotkań w parafii w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.


Przypominamy, że obowiązkiem katechety jest zgłosić do Wydziału Katechetycznego nieobecność przekraczającą 10 dni zajęć w szkole. Księża Dziekani i księża proboszczowie i mają obowiązek czuwania nad systematyczną pracą katechetów w szkole.


Na rejonowe spotkania katechetów zapraszani są katecheci świeccy, siostry zakonne i księża prefekci oraz dekanalni wizytatorzy religii.