A A A

Podręczniki do religii

 

 

 

 

 

PODRĘCZNIKI DO RELIGII

obowiązujące w diecezji radomskiej

 

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

 

na bazie Programu nauczania religii z 2010 r.

zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, w roku szkolnym 2019-2020 w klasie I liceum i technikum po klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się program i podręcznik dla klasy III gimnazjum.

Natomiast w klasie I liceum i technikum po klasie III gimnazjum obowiązuje bez zmiany program i podręcznik dla klasy I liceum i technikum.

Pozostałe podręczniki do katechizacji szkolnej na rok szkolny 2019/2020 nie ulegają zmianom.

 

 


PRZEDSZKOLE

 

– „KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10

3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12

5-latki – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11

6-latki (Kl. „0”) – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0


 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

– „W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10

Kl. I – JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/10-RA-1/11

Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – AZ-12-01/10-RA-8/13

Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – AZ-13-01/10-RA-5/14

 

– „POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr programu AZ-2-01/10

Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13

Kl. V – WIERZĘ W BOGA – AZ-22-01/10-RA-9/13

Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – AZ-23-01/10-RA-2/15

 

– „PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

Kl. VII (Kl. I gim.) – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – AZ-31-01/10-RA-6/13

Kl. VIII (Kl. II gim.) – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – AZ-32-01/10-RA-10/13

 

 

 

LICEUM I TECHNIKUM

 

  • po kl. VIII szkoły podstawowej

 

– „PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

Kl. I lic. i tech. (Kl. III gim.) – ŻYĆ W MIŁOŚCI BOGA – AZ-33-01/10-RA-1/15

 

  • po kl. III gimnazjum

 

– „ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/10

Kl. I lic. i tech. – ŚWIADEK CHRYSTUSA W KOŚCIELE – AZ-41-01/10-RA-7/13

Kl. II lic. i tech. – ŚWIADEK CHRYSTUSA W ŚWIECIE – AZ-42-01/10-RA-11/13

Kl. III lic. i kl. IV tech. – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – AZ-43-01/10-RA-3/15

Kl. III tech. – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5)

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin